Περί της καταγγελίας για το Λύκειο Αμπελακίων

Σαλαμίνα, 2.02.2022   Σχετικά με όσα αναφέρθηκαν περί εισαγγελικής παρέμβασης για ζητήματα επικινδυνότητας στο Λύκειο Αμπελακίων και προς αποκατάσταση της αλήθειας αναφέρουμε τα εξής: Αυτό που υπήρξε ήταν καταγγελία στην Εισαγγελία. Για το Λύκειο Αμπελακίων ο Δήμος μας πριν καν γίνει η καταγγελία, είχε ήδη επιληφθεί του θέματος, είχε ήδη αποκλείσει…