ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΗ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 28-6 -2022 ψηφίστηκε η είσπραξηχρηματικών προκαταβολών για την χρηματοδότηση μελετών Α και Βκατοικίας.Κανείς όμως δεν περίμενε ότι την επομένη μέρα, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας θα έστελνε τον λογαριασμό στους πολίτες, αγνοώντας ότι βάσει νόμου αλλά και πάγιας Νομολογίας, ότι ως χρόνος για τον προσδιορισμό της αξίας των…