Ας μην σχολιάσουμε… Ας μην σχολιάσουμε…
Ας μην σχολιάσουμε σήμερα παρά και μόνο το γεγονός αυτό: Μία νέα ιστοσελίδα γεννήθηκε και να ευχηθούμε να σταθεί στο ύψος της εντιμότητας, της... Ας μην σχολιάσουμε…

Ας μην σχολιάσουμε σήμερα παρά και μόνο το γεγονός αυτό:

Μία νέα ιστοσελίδα γεννήθηκε και να ευχηθούμε να σταθεί στο ύψος της εντιμότητας, της ηθικής, της προσέγγισης της αλήθειας, και έτσι να πορεύεται συμβάλλοντας στην εξέλιξη και πρόοδο του Ανθρώπου, ώστε να ανοίξουν νέοι και στέρεοι δρόμοι για την προσέγγιση μίας άλλης πραγματικότητας, μακριά από κάθε κακό και κίβδηλο, για μία ζωή πιο ανθρώπινη, μιά ζωή που θα μας οδηγήσει στην εκτίμηση των πραγματικών αξιών  του σύμπαντος κόσμου.

του Ντίνου Σ. Κουμπάτη

error: Content is protected !!