20 Προσλήψεις στο Δήμο Σαλαμίνας
Ο Δήμος Σαλαμίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ενημερωθείτε...
error: Content is protected !!