Ώρες εργασίας στις χώρες του ΟΟΣΑ
Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με τον αριθμό των ωρών που εργάζονται οι άνθρωποι...
error: Content is protected !!