3 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής 3 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής
στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών (Nations Unies) περίπου ένα εκατομμύρια άγρια είδη φυτών και ζώων αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης Η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει επηρεάσει αρνητικά: 3/4... 3 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής

⬇️ στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών (Nations Unies)

➡️ περίπου ένα εκατομμύρια άγρια είδη φυτών 🍃

και ζώων🦏 αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης

Η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει επηρεάσει αρνητικά:

▪️ 3/4 χερσαίου περιβάλλοντος

▪️ 2/3 ωκεανών

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!