Σπύρος-Ρίτσαρντ Χαγκαμπιμάνα: Όχημα της ζωής μου η προσφορά.
Μόνο ο Θεός βασιλεύει. Αυτή είναι η ακριβής μετάφραση του επίθετου του Σπύρου-Ρίτσαρντ Χαγκαμπιμάνα. Ο ίδιος, απόφοιτος της Σχολής...
error: Content is protected !!