Baywatch… Baywatch…
Η αλήθεια για τη ναυαγοσωστική κάλυψη του νησιού Αφήνοντας ένα διάστημα κάποιων ημερών μετά τις δημοτικές εκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων αποδείχτηκε σχεδόν προδιαγεγραμμένο... Baywatch…

Η αλήθεια για τη ναυαγοσωστική κάλυψη του νησιού

Αφήνοντας ένα διάστημα κάποιων ημερών μετά τις δημοτικές εκλογές, το αποτέλεσμα των οποίων αποδείχτηκε σχεδόν προδιαγεγραμμένο όταν συνεξετάζονται οι παράγοντες που επηρέασαν την διαμόρφωσή του (θέμα άλλου άρθρου αυτό), ερχόμαστε και καταγράφουμε μια περίπτωση οφθαλμοφανούς αβελτηρίας που ενέχει οπωσδήποτε ερωτηματικά ως προς προθέσεις και σαφέστατες ενδείξεις για υπόγειες διαδρομές. Είναι η σύμβαση ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών (πιο σωστά μίας και μόνης παραλίας) της Σαλαμίνας το καλοκαίρι που πέρασε.

To ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής.

Πολλοί δήμοι, ιδιαίτερα νησιωτικοί, αξιοποίησαν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της κυβέρνησης με σκοπό την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών που έχουν χαρακτηρίσει «πολυσύχναστες». Για την Σαλαμίνα, διατέθηκαν 30.492€ για το 2022 (εδώ) και 40.458,72€ για το 2023 (εδώ), δηλαδή 70.950,72 για τα δύο αυτά χρόνια.

Στις 30 Ιουνίου 2023, αποφασίστηκε από τον δήμο Σαλαμίνας η απ’ ευθείας ανάθεση σε επιχείρηση του Πειραιά (πεπειραμένη και αποδοτική στον τομέα της) για την ναυαγοσωστική κάλυψη της Σαλαμίνας, συνολικού ποσού 59.950€ (με το ΦΠΑ πηγαίνει στα 74.338€). Αυτό το ποσό καλύπτεται από ίδιους πόρους του δήμου που αναφέρονται στον κωδικό 15-6117.002. Τόσο το κείμενο της απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση (εδώ) όσο και το συμφωνητικό που υπεγράφη με την εταιρεία (εδώ) δεν ανέφεραν μια σημαντική λεπτομέρεια για την συγκεκριμένη υπηρεσία: το για ποιες παραλίες συνομολογείται η υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Στο συμφωνητικό αναφέρεται επί λέξει ως αντικείμενο της σύμβασης ως «Δαπάνες Προσωπικού για 1 βάθρο & 1 Ταχύπλοο Σκάφος (μισθός, εργοδοτικές εισφορές) και για τον εξοπλισμό βάθρου. Λοιπά Συναφή έξοδα (καύσιμα, λιπαντικά, μεταφορικά & διαμονή).». Στο κείμενο της απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση αναφέρεται ως αιτιολογικό η έγκριση της μελέτης περί ναυαγοσωστικής κάλυψης της 26/06/2023 (εδώ) στην οποία αναφέρεται ότι αποφασίζεται η «έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας ως περιγράφονται στην υπ’αριθ . 22/2023 μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος Πρασίνου & Καθ/τας.»

Η αντίδραση του κοινού ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ναυαγοσωστικού βάθρου σε μία και μόνη παραλία, και μάλιστα δίπλα σε άλλη που εκμεταλλευόταν γνωστή επιχείρηση του νησιού, η οποία, σημειωτέον, μέχρι το 2023 παρείχε ναυαγοσωστική κάλυψη στους πελάτες της με ίδια έξοδα. Ο σχετικός θόρυβος οδήγησε τοπικό μέσο να ζητήσει δημόσια την μελέτη 22/2023 από την αναφερόμενη στην έγκριση ως αρμόδια υπηρεσία του δήμου, χωρίς όμως ποτέ αυτή να δοθεί. Τελικά, η μελέτη βρέθηκε με πλάγιο τρόπο και δημοσιεύτηκε στο συγκεκριμένο μέσο (μπορείτε να την δείτε εδώ). Σε αυτήν υπάρχουν τα εξής ενδιαφέροντα σημεία:

α. Από τις 4 πολυσύχναστες παραλίες του νησιού, μόνο μία, η παραλία «ΑΙΑΝΤΕΙΟ (Ενοικιαζόμενα Κοκλιώτη- «Παπαγαλάκια»)»  είναι η θέση για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης της λουτρικής εγκατάστασης. Επιβεβαιώνεται με αυτό ότι δεν υπήρξε συμφωνία ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οποιαδήποτε άλλη παραλία πλην αυτής.

β. Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού, οι συμβατικοί όροι εκτέλεσης της υπηρεσίας αλλά και όλοι οι σχετικοί όροι για να αναλάβει ο ανάδοχος την υπηρεσία είναι αντιγραφή των προβλεπόμενων από το ΠΔ 71/2020.

γ. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ναυαγοσωστική κάλυψη μίας και μόνης παραλίας είναι 74.338€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (δηλαδή 59.950€ χωρίς ΦΠΑ), για το χρονικό διάστημα των 3 μηνών (01/07/2023-30/09/2023). Να σημειωθεί ότι στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του ναυαγοσωστικού βάθρου (το οποίο έχει αναλάβει ο δήμος Σαλαμίνας από ίδιους πόρους της τάξης των 12.000€) αλλά και η οριοθέτηση της παραλίας. Αυτό σημαίνει ότι η ναυαγοσωστική κάλυψη στοίχησε στον δήμο 19.983€ τον μήνα (χωρίς ΦΠΑ), ή 652€ την ημέρα (χωρίς ΦΠΑ) αν υπήρξε κάλυψη και τις 92 ημέρες του τριμήνου.

Αν συγκρίνουμε την σύμβαση του δήμου της Σαλαμίνας με τις συμβάσεις του δήμου Άνδρου του 2022 (εδώ) και του δήμου Σύρου του 2023 (εδώ) παρατηρούμε ότι:

  • Ο δήμος Άνδρου το 2022 έδωσε για 2,5 μήνες το ποσό των 46.580€ (χωρίς ΦΠΑ), για 4 ναυαγοσώστες σε ισάριθμες παραλίες. Δηλαδή ο «ανθρωπομήνας», δηλαδή το μηνιαίο κόστος ανά ναυαγοσώστη, ήταν 4.658€.
  • Ο δήμος Σύρου το 2023 έδωσε για 4 μήνες το ποσό των 80.550€ (χωρίς ΦΠΑ), για 3 ναυαγοσώστες σε ισάριθμες παραλίες. Δηλαδή ο «ανθρωπομήνας», δηλαδή το μηνιαίο κόστος ανά ναυαγοσώστη, ήταν 6.712,5€.

Διαγραμματικά τα παραπάνω εμφανίζουν την εξής εικόνα:

Συγκριτικά επίσης, για το ζήτημα του τιμήματος της υπηρεσίας, παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα στον οποίο εμφανίζονται τόσο οι περιπτώσεις της Άνδρου και της Σύρου, όσο και του Ελαφονησίου Κρήτης (που αφορά μία μόνο παραλία όπως και η περίπτωση της Σαλαμίνας).

ΔΗΜΟΣΠΑΡΑΛΙΕΣΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
(μήνες)
ΤΙΜΗΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΑΝΔΡΟΥ (2022)232,546.58057.579,20
KANTANΟΥ (ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ)11439.717,7449.250
ΣΥΡΟΥ (2022)33480.55099.882
ΣΑΛΑΜΙΝΑ1 (;)1 (;)359.95074.338

Τα ερωτήματα που τίθενται από όλα τα παραπάνω είναι εύλογα. Ακόμα περισσότερο όταν, όπως αποκαλύφθηκε, στις 05/10/2023 στα πλαίσια έρευνας ποινικής δικογραφίας (διότι υπήρξε και μήνυση για έκθεση των λουομένων σε άλλες παραλίες σε κίνδυνο), η Ειρηνοδίκης Σαλαμίνας καλούσε μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου να εξηγήσουν τί ακριβώς εννοούν στην γραπτή απάντηση που υπέβαλαν όταν ανέφεραν ότι ο Δήμος Σαλαμίνας δεν εισέπραξε τα χρήματα της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη ναυαγοσωστών (!). Αυτό δεν είναι απλό θέμα, καθώς συνδυαζόμενο με την αναφορά των «ιδίων πόρων» στην μελέτη δείχνει ότι υπάρχει προσπάθεια να «θολώσει» το ζήτημα της χρηματοδότησης του έργου (θυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι από ίδιους πόρους ο δήμος θα έπρεπε να καλύψει το ποσό των 3.387,28€ της διαφοράς μεταξύ της σύμβασης και της κρατικής χρηματοδότησης) – και αυτό εγείρει ακόμα πιο μεγάλα ερωτηματικά ως προς τις προθέσεις των διαχειριστών του δημοσίου χρήματος.

Αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα τόσο από το πρόδηλα υψηλό τίμημα όσο και από την σιωπή εκ μέρους των παραγόντων του δήμου ότι αυτή η υπόθεση είναι πραγματικά σκοτεινή. Και εφόσον ήδη έχει μπει στην δικαστική οδό, στο μέλλον θα αποκαλυφθούν πολλά. Μόνο που η ζημιά έχει ήδη γίνει…

Πηγή: csi:Salamina

error: Content is protected !!