Τα  “…?…”,τα λόγια τα μεγάλα…
Μια Δημοτική Αρχή, κατά την προσωπική μου πολιτική άποψη τουλάχιστον, πρέπει να έχει συνέπεια λόγων και έργων. Να προσπαθεί...
error: Content is protected !!