Γιατί Δήμαρχε; Γιατί Δήμαρχε;
Όπως θα έλεγε και ένας γνωστός φιλόσοφος (που υπήρξε και δημοσιογράφος) του 19ου αιώνα, «ένα φάντασμα πλανάται πάνω από τη Σαλαμίνα». Το φάντασμα της... Γιατί Δήμαρχε;

Όπως θα έλεγε και ένας γνωστός φιλόσοφος (που υπήρξε και δημοσιογράφος) του 19ου αιώνα, «ένα φάντασμα πλανάται πάνω από τη Σαλαμίνα». Το φάντασμα της αλήθειας. Ένα φάντασμα απαιτητικό για απαντήσεις και ενοχλητικό, ιδιαίτερα σε αυτούς που ομνύουν υποκριτικά στο όνομά του.

Φωτό. Κ. Σεβαστιάδης

Η αλήθεια είναι πια ένα φάντασμα στην τοπική πολιτική σε αυτό το νησί, ιδιαίτερα από την ύπατη αρχή στον τόπο. Αφορμή για όλο αυτό είναι το πολύ σοβαρό γεγονός της καταστροφής του ενός από τα δύο αντλιοστάσια για το σύστημα vacuum της αποχέτευσης της Σαλαμίνας. Γιατί πέρα από την κρίση δημόσιας υγείας που αυτό συνεπάγεται, πέρα από το οικονομικό κόστος που μοιραία έρχεται να βαρύνει τον δήμο, ξεγυμνώνει τον δήμο από κάθε ένδυμα, επιφαινόμενης έστω, σοβαρότητας. Δείχνει για άλλη μια φορά στον πολίτη ότι διοικείται από μια δράκα ανθρώπων που στερούνται της δυνατότητας λογικής αντιμετώπισης των πραγμάτων, εκμεταλλευόμενοι ένα πλαίσιο πολιτικού συστήματος μη λογοδοσίας, μη ευθύνης, μη σεβασμού του μόχθου του λαού της περιοχής και του δικαιώματός του για ένα καλό παρόν και ένα καλύτερο αύριο. Το ερώτημα που επιτακτικά τίθεται, λοιπόν, είναι ένα.

Γιατί;

Το γιατί, δεν αφορά το ερώτημα του ποιος ο λόγος που υπάρχει ένα σύστημα vacuum στην αποχέτευση, στο οποίο ήταν ενάντιοι όλοι πλην της τότε δημοτικής αρχής του κ.Αγαπίου. Ο λόγος για τον οποίο υιοθετήθηκε μια λύση τόσο ακριβή και με τόσες ανάγκες συντήρησης και ελέγχου, αν ποτέ απαντηθεί θα χρειαστεί πολύ μεγάλη έρευνα, την οποία δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει καμμία δημοτική αρχή που ακολούθησε. Εκτός αν συνοψίσουμε τα πάντα σε μια φράση: γιατί και ήθελαν και μπορούσαν!

Το γιατί, επίσης δεν αφορά το γεγονός ότι από τότε που δημιουργήθηκε αυτό το δίκτυο, ετησίως υπογράφεται μια σύμβαση συντήρησης και επιτήρησης με τον ανάδοχο με συγκεκριμένους όρους. Το σύστημα είναι τέτοιο που απαιτούνται ανθρώπινοι πόροι και τεχνογνωσία που δεν διαθέτει ο δήμος. Μάλιστα, δεν διαθέτει ούτε η ΕΥΔΑΠ η οποία αρνείται πεισματικά να αναλάβει το τμήμα αυτό του δικτύου!

Το «γιατί» είναι μια απλή ερώτηση: γιατί δεν υπεγράφη η σύμβαση επιτήρησης και συντήρησης τον Δεκέμβριο του 2021, όπως κάθε χρόνο, με τον ανάδοχο ή με όποια άλλη εταιρεία που μπορούσε να αναλάβει το έργο, αν υπήρχε;

Η σύμβαση που δεν υπεγράφη (παρ’ όλο που ήταν έτοιμη), είχε μέσα τις εξής πολύ ενδιαφέρουσες πρόνοιες:

«O εντοπισμός και η αποκατάσταση των βλαβών ανήκουν στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

Όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται άμεσα, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Οι ζημιές που θα προκληθούν από αργοπορία επέμβασης από πλευράς αναδόχου, τόσο στην αποχέτευση (δίκτυο, αντλιοστάσια, φρεάτια), όσο και σε ιδιώτες, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Οποιοδήποτε ανταλλακτικό-εξάρτημα απαιτηθεί να αντικατασταθεί θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία. Η τελική απόφαση για την επισκευή ή την πλήρη αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος που περιγράφεται στο οικείο τιμολόγιο, λαμβάνεται από την Τ.Υ. του Δήμου Σαλαμίνας κατόπιν εισήγησης του αναδόχου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει καθημερινά «ημερολόγιο εργασιών» με τις εργασίες που πραγματοποίησε.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τουλάχιστον έναν υπάλληλο για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του κάθε αντλιοστασίου (Ανατολικό και Δυτικό) όλο το 24ωρο, ώστε να αντιλαμβάνονται άμεσα τυχόν δυσλειτουργίες των αντλιών και του συστήματος γενικότερα και να προβαίνουν άμεσα στην επισκευή τους, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη αποζημίωση αφού αυτή είναι ανηγμένη μέσα στις τιμές του οικείου τιμολογίου. Μη έγκαιρη αντιμετώπιση δυσλειτουργίας ή βλάβης του συστήματος επιφέρει τις ποινικές ρήτρες που ορίζονται στο άρθρο 1.13.α της Συγγραφής Υποχρεώσεων».

Από την στιγμή που ο δήμος δεν υπέγραψε αυτή τη σύμβαση, όλες οι ζημιές επιβαρύνουν αυτόν τον ίδιο. Γιατί;

Το έργο της επιτήρησης από ότι ειπώθηκε στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής ανέλαβε άνθρωπος της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, ακολουθώντας το εγχειρίδιο («μάνιουαλ» επί το κοινώς λεγόμενο πια) με τη βοήθεια προσωπικού από την τεχνική υπηρεσία σε 24ωρη βάση. Με άλλα λόγια, ο συγκεκριμένος άνθρωπος και τα δύο-τρία άτομα που περιστασιακά τον βοηθούσαν είχε αναλάβει την επιτήρηση δύο αντλιοστασίων και πάνω από 700 φρεατίων. Γιατί;

Στο εν λόγω δημοτικό συμβούλιο αναφέρθηκε το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η αποκατάσταση του κατεστραμμένου τμήματος του δικτύου vacuum (κόστος πολλαπλάσιο των 200.000 ευρώ της ετήσιας σύμβασης). Προτάθηκαν επαφές και πιέσεις προς τα ανώτερα κλιμάκια της αυτοδιοίκησης, όπου ως επαίτης ο δήμος Σαλαμίνας «κουρταλεί τες θύραις» όπως θα έλεγε και ο Σολωμός. Γιατί;

Στο εν λόγω δημοτικό συμβούλιο η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τεχνικές λεπτομέρειες, διαδικαστικά ζητήματα και κοκορομαχίες. Ακροθιγώς μόνο αναφέρθηκαν οι έκτακτες λύσεις Μια υπέροχη, για άλλη μια φορά, εικόνα. Και το ερώτημα του γιατί δεν υπεγράφη αυτή η σύμβαση, όταν έπρεπε (που, σημειωτέον, στοιχίζει στον δήμο 200.000€ τον χρόνο, την ίδια ώρα που η ομάδα ειδικών συμβούλων του δημάρχου στοιχίζει 500.000€ τον χρόνο) δεν απαντήθηκε. Γιατί;

Το μόνο ερώτημα, λοιπόν, που έχει υποχρέωση να απαντήσει η σημερινή, χωρίς αύριο, δημοτική αρχή είναι ένα: Γιατί δεν υπέγραψε την σύμβαση;

Και κάτι ως υστερόγραφο. Για άλλη μία φορά η αντιμετώπιση των δημοτικών συμβούλων από τους υπερευφυείς της δημοτικής αρχής ήταν απαξιωτική. Ειπώθηκε και κάτι σαν «μπορώ να εξηγήσω, δεν μπορώ να σας κάνω να κατανοήσετε». Αλλά…

Ο πραγματικά δυνατός δεν καυχάται για τη δύναμή του. Μόνο ο αδύνατος.
Ο πραγματικά ηθικός δεν καυχάται για την ηθική του. Μόνο ο ανήθικος.
Ο πραγματικά νοήμων δεν καυχάται για την νοημοσύνη του. Μόνο ο … (δικό σας!)

ΦΩΝΗ της ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

error: Content is protected !!