Ένα έγγραφο που δεν απαντήθηκε ποτέ; Ένα έγγραφο που δεν απαντήθηκε ποτέ;
Στην εισήγηση του Δημάρχου Σαλαμίνας αναφέρεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαλαμίνας με την αρ. 58/2021 ομόφωνη απόφασή του μεταξύ των άλλων αναφέρει... Ένα έγγραφο που δεν απαντήθηκε ποτέ;

Στην εισήγηση του Δημάρχου Σαλαμίνας αναφέρεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαλαμίνας με την αρ. 58/2021 ομόφωνη απόφασή του μεταξύ των άλλων αναφέρει την απαίτηση του Δήμου να εισπράττει ανταποδοτικά οφέλη από την λειτουργία της ελεγχόμενης ζεύξης έναντι αυτών που μέχρι τώρα εισέπραττε το ΔΛΤΣ αναλόγου ποσού από την διέλευση των ferry boat. Πρόκειται όμως για ένα διαχρονικό αίτημα του Δήμου, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία.

Με το υπ΄αριθμ ΠΥΣΠ/Σ/οικ.546/27-10-2015 έγγραφό του το Υπουργείο ζητάει για να εξεταστεί το αίτημα του Δήμου και στην παράγραφο Β.2 του παραπάνω ζητάει τα ποσά του εισπραττόμενου τέλους από το ΔΛΤΣ από τους ναύλους των Ε/Γ- Ο/Γ της τελευταίας πενταετίας.

Για την σύνταξη της μελέτης στις 26/1/2017 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επανέρχεται στο θέμα και αποστέλλει νέο έγγραφο προς τον Δήμο Σαλαμίνας, στο οποίο αφού αναφέρει ότι ο Διαγωνισμός του έργου είναι σε εξέλιξη, αναφέρει ότι μέχρι την ημερομηνία που στάλθηκε το έγγραφο δεν είχε λάβει τα απαραίτητα στοιχεία για την διαμόρφωση του χρηματοοικονομικού μοντέλου του έργου και ζητάει τις άμεσες ενέργειες του Δήμου. Εμείς, σαν Δήμος, απαντήσαμε ποτέ; Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η μη απάντηση μας; Ελπίζουμε αυτή η απορία να απαντηθεί στο συμβούλιο της Τρίτης 31/8

error: Content is protected !!