Να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα οι τεχνικές εκθέσεις ελέγχου των παιδικών χαρών Να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα οι τεχνικές εκθέσεις ελέγχου των παιδικών χαρών
Πολλή κουβέντα γίνεται τον τελευταίο καιρό στα κοινωνικά δίκτυα για το κατά πόσο οι παιδικές χαρές του νησιού πληρούν τις προδιαγραφές πιστοποίησης. Στις παιδικές... Να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα οι τεχνικές εκθέσεις ελέγχου των παιδικών χαρών

Πολλή κουβέντα γίνεται τον τελευταίο καιρό στα κοινωνικά δίκτυα για το κατά πόσο οι παιδικές χαρές του νησιού πληρούν τις προδιαγραφές πιστοποίησης.

Στις παιδικές χαρές , ο διαπιστευμένος φορέας ελέγχου και πιστοποίησης συντάσσει αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου, έπειτα από οπτικό και διαστασιολογικό έλεγχο, από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση ή μη του εγκατεστημένου εξοπλισμού προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τουλάχιστον τις αποστάσεις εδάφους και το χώρο πτώσης του εξοπλισμού, την κατάσταση του δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης, τυχόν εκτεθειμένα θεμέλια, αιχμηρά άκρα, σημεία παγίδευσης ρουχισμού ή μέρους του σώματος, εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν υπερβολική φθορά, και την εν γένει δομική αρτιότητα. Πέρα λοιπόν από το σήμα της πιστοποίησης η τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να έχει στην κατοχή της, τις συγκεκριμένες εκθέσεις ελέγχου για κάθε παιδική χαρά που έχει ήδη έχει πάρει πιστοποίηση. Για όσες δε, δεν έχουν πάρει ακόμα θα τις έχει σύντομα. Άλλωστε για την συγκεκριμένη υπηρεσία της πιστοποίησης ο Δήμος πληρώνει ώστε να πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές. Μένει στην αντιπολίτευση να ζητήσει και να μελετήσει τις εκθέσεις ελέγχου των πιστοποιήσεων. Άλλωστε οι εκθέσεις ελέγχου δεν νομίζουμε ότι είναι απόρρητες και ειδικά για αιρετούς αν και πιστεύουμε ότι καλό θα ήταν, αν όχι απαραίτητο, να δοθούν στην δημοσιότητα από τον ίδιο τον Δήμο, ώστε να αισθάνονται σίγουροι και οι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά τους να παίξουν εκεί.

Μένει λοιπόν να δούμε, για ποιες από όλες τις παιδικές χαρές που φιγουράρουν, εγκαινιάζονται, ή προσβάλλεται η αρτιότητά τους η διαδικασία πιστοποίησης τους ξεκίνησε την 28/02/2022 με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία Sale Microsport Παπακωνσταντίνου Νικόλαος, που εδρεύει στην Αθήνα, Διεύθυνση Κυριάκου Δ. 6-10, 10445 τηλ. Επικοινωνίας 6944314747 και έχει αναλάβει την πιστοποίηση (άραγε ποιών ακριβώς) Παιδικών Χαρών του νησιού και θα πληρωθεί για αυτό με το ποσό των 4.935,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Και για μια ακόμη φορά θα επαναλάβουμε ότι πρέπει να δοθούν άμεσα στη δημοσιότητα οι τεχνικές εκθέσεις ελέγχου για τις ήδη πιστοποιημένες παιδικές χαρές.

Νικόλας ο Ψαράς
και για την αντιγραφή
Νίκος Γιαννόπουλος

error: Content is protected !!