Δικαίωση για την ΟΛΓΑ Κιαμίλη έστω και τώρα… Δικαίωση για την ΟΛΓΑ Κιαμίλη έστω και τώρα…
Αν κάποιος έχει παρακολουθήσει την υπόθεση της Όλγας Κιαμίλη δεν μπορεί παρά να έχει νευριάσει. Να έχει νευριάσει γενικά με την διοίκηση, όποια και... Δικαίωση για την ΟΛΓΑ Κιαμίλη έστω και τώρα…

Αν κάποιος έχει παρακολουθήσει την υπόθεση της Όλγας Κιαμίλη δεν μπορεί παρά να έχει νευριάσει. Να έχει νευριάσει γενικά με την διοίκηση, όποια και να είναι αυτή, που ενώ καταπίνει την καμήλα διυλίζει σε υπέρτατο βαθμό το κουνούπι. Ας ξετυλίξουμε το κουβάρι αυτής της υπόθεσης από τα έγγραφα. Να θυμίσουμε ότι η Όλγα δούλεψε σε πολλές θέσεις στο Δήμο Σαλαμίνας και πάντα ήταν, παρά την αναπηρία της, και ευσυνείδητη αλλά και μια από τις εξυπηρετικότερες υπαλλήλους του Δήμου, σε όποιο πόστο κλήθηκε να υπηρετήσει. Ας δούμε λοιπόν το χρονικό της υπηρεσίας της στον Δήμο όπως το αναφέρει η Νομική Υπηρεσία, αλλά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έστειλε το θέμα στις καλένδες.

Υπάρχει όμως νόμιμος τρόπος να επανέλθει η Όλγα στην υπηρεσία της. Ναι υπάρχει αλλά θέλει πολιτική βούληση. Ας τον δούμε λοιπόν:

ΝΟΜΙΜΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΚΙΑΜΙΛΗ

Αν πραγματικά θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο να μετουσιώσει σε πράξη την υπόσχεση που έδωσε ο επικεφαλής της πλειοψηφίας και Δήμαρχος κύριος Γεώργιος Παναγόπουλος στην επί σειρά ετών υπάλληλο του Δήμου κυρία Όλγα Κιαμίλη του Λουκά η οποία είναι ΑΜΕΑ ,ότι θα πράξει ότι είναι απαραίτητο για να την μονιμοποιήσει αναγνωρίζοντας την προσφορά της στο δήμο παρά την αναπηρία της υπάρχει νόμιμος τρόπος.

Ο τρόπος είναι απλός και απόλυτα σύννομος και μας υποδεικνύεται στο 8ο φύλλο της με αρ.529/2019 Απόφασης του Μον Εφετείου Πειραιά όπου αναφέρεται ρητώς ότι αν ο Δήμος μας πραγματικά επιθυμεί όπως υπόσχεται την συνέχιση της σύμβασης εργασίας της Όλγας Κιαμίλη η οποία είχε προσληφθεί ως ΑΜΕΑ με σύμβαση ορισμένου χρόνου ως ΔΕ Διοικητική- Γραμματέας η οποία είχε έναρξη στις 3-7-2012 και λήξη στις 3-12-2012 η οποία ως γνωστόν παρατάθηκε αναγκαστικά δυνάμει δικαστικών αποφάσεων μέχρι την 24-3-2021 θα μπορούσε σύμφωνα με την μείζονα σκέψη της άνω απόφασης να μετατρέψει από σύμβαση ορισμένου σε αορίστου χρόνου με μια απλή δήλωση του δήμου ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου με την οποία θα δηλώνει την πρόθεση του για την μετατροπή. Δικαίωμα που κατ’ εξαίρεση παρέχεται στους δήμους και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς μόνο για την μόνιμη πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ και προστατεύονται ως ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ( εν προκειμένω ΑΜΕΑ ) από το νόμο 2643/98.

Είναι απαραίτητο λοιπόν αν πραγματικά εννοεί η Δημοτική Αρχή αυτά που υπόσχεται και θέλει να αποδείξει ότι θα τα κάνει πράξη ,οφείλει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εκφραστεί η σαφής βούληση να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να «αναβιώσει» η μεταξύ του Δήμου μας και της Όλγας Κιαμίλη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου η οποία ξεκίνησε στις 3-7-2012 δυνάμει της οποίας υπηρέτησε ως ΔΕ Διοικητική- Γραμματέας στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου μας από 3-7-2012 μέχρι 24-3-2021 λόγω του ότι έχει πολύτιμη εμπειρία που είναι απαραίτητη για τις διαρκείς ανάγκες της συγκεκριμένης θέσης αφού το κενό που άφησε είναι δυσαναπλήρωτο σε συνδυασμό βεβαίως με το γεγονός ότι ανήκει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ως ΑΜΕΑ γεγονός που μας παρέχει δυνατότητα κατά νόμο να μετατρέψουμε την σύμβαση της από ορισμένου σε αορίστου χρόνου όπως σαφώς μας υποδεικνύει και μας υπαγορεύει ο εφέτης το στο 8ο φύλλο της με αρ.529/2019 Απόφασης του Μον Εφετείου Πειραιά.

Βεβαίως για την εκπλήρωση του άνω σκοπού πρέπει ο Δήμος με απόφαση του Δ.Σ να δεσμευτεί ότι στην επικείμενη δίκη αναψηλάφησης της συγκεκριμένης υπόθεσης ενώπιον του Εφετείου Πειραιά που θα προκαλέσει με αίτηση της η Όλγα Κιαμίλη στο άνω δικαστήριο(σύμφωνα με το άρθρο 544 παρ. 7 ΚπλοΔ) λόγω της έκδοσης της νέας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα εκφράζει την πρόθεση του για αναβίωσης της άνω συμβάσεως εργασίας για τους ανωτέρω λόγους θα παρασταθεί στο Δικαστήριο και θα δηλώσει ότι εκ παραδρομής λύθηκε η άνω η από 3-7- 2012 μεταξύ του Δήμου και της Όλγας Κιαμίλη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και ότι ο δήμος επιθυμεί την μετατροπή της σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου επειδή είναι ΑΜΕΑ προστατευόμενη του νόμου 2643/98.

Το θέμα δεν χρήζει καμίας συζήτησης , ούτε για να αναζητηθούν ευθύνες προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου, αλλά ούτε και για την οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση παρά μόνο για να τηρηθεί το πνεύμα του νόμου και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μπορέσει η Όλγα να βοηθηθεί ώστε με τις απαραίτητες δικές της ενέργειες επιστρέψει στην θέση της. Ας σταθούν λοιπόν όλοι στο ύψος των ευθυνών τους, χωρίς άλλη καθυστέρηση. Δικαίωση για την Όλγα Κιαμίλη, έστω και τώρα

Νικόλας ο Ψαράς

και για την αντιγραφή

Νίκος Γιαννόπουλος

error: Content is protected !!