Ήρθε ο πρώτος “λογαριασμός” για το Βουρκάρι; Ήρθε ο πρώτος “λογαριασμός” για το Βουρκάρι;
Σύμφωνα με πληροφορίες της “ΦΩΝΗΣ” ο πρώτος “λογαριασμός” για το Βουρκάρι και για την μόλυνση του περιβάλλοντος με αστικά λύματα από μικρό αγωγό ομβρίων... Ήρθε ο πρώτος “λογαριασμός” για το Βουρκάρι;

Σύμφωνα με πληροφορίες της “ΦΩΝΗΣ” ο πρώτος “λογαριασμός” για το Βουρκάρι και για την μόλυνση του περιβάλλοντος με αστικά λύματα από μικρό αγωγό ομβρίων του Δήμου, η οποία προκάλεσε και την ακύρωση των αγώνων ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ της 3-10-2021, αλλά και για παρόμοια εκροή στις 6-10-2021 έχει κοινοποιηθεί εδώ και αρκετές ημέρες στο Δήμο. Πρόκειται για την απόφαση 4/21 του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και περιβάλλοντος. Σύμφωνα με αυτήν επιβάλλεται πρόστιμο στο Δήμο ύψους 5.000 ευρώ Ο Δήμος, ως είθισται, θα προβεί σε προσφυγή έναντι της αποφάσεως ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά σύμφωνα και με την απόφαση 95/2022 της Οικονομικής Επιτροπής. Αναμένουμε άμεσα την δημοσιοποίηση της απόφασης που σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δείχνει ως υπεύθυνο το Δήμο για τη ρύπανση.

Άραγε ο Δήμος προέβηκε σε παροχή εξηγήσεων πριν την επιβολή του προστίμου μήπως και το απόφευγε ή άφησε στην τύχη της την υπόθεση να εξελιχθεί;

error: Content is protected !!