Σε ιδιώτη ο Ηλεκτροφωτισμός του Δήμου; Σε ιδιώτη ο Ηλεκτροφωτισμός του Δήμου;
Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα θα να συζητηθεί στο προσεχές Δημοτικό συμβούλιο, μετά από πρόταση 12 συμβούλων της μειοψηφίας. Πρόκειται ουσιαστικά για την παραχώρηση του... Σε ιδιώτη ο Ηλεκτροφωτισμός του Δήμου;

Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα θα να συζητηθεί στο προσεχές Δημοτικό συμβούλιο, μετά από πρόταση 12 συμβούλων της μειοψηφίας. Πρόκειται ουσιαστικά για την παραχώρηση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου σε ιδιώτη για 12 χρόνια.

Την 25η Μαΐου εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθμ 110/2021 απόφασή της η υπ’ αριθμ. 71/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων η οποία αφορούσε την Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σαλαμίνας. Η εισήγηση του Δημάρχου στα μέλη της οικονομικής επιτροπής, από την οποία απουσίαζαν τα μέλη της μειοψηφίας, ήταν η ακόλουθη:

“Η εξοικονόμηση δαπανών και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Διοίκησης του Δήμου, ειδικότερα στους τομείς όπου οι δημότες καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη (φωτισμός, ύδρευση, απορρίμματα).

    Το υπάρχον σύστημα οδοφωτισμού του Δήμου είναι πεπαλαιωμένης τεχνολογίας και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

    Λόγω της παλαιότητας του υφιστάμενου συστήματος οδοφωτισμού, ο Δήμος επιβαρύνεται με σημαντικό κόστος τόσο για τη λειτουργία όσο και για τη συντήρηση του συστήματος. Επιπλέον η λειτουργία του δικτύου έχει σημαντικό περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο μεταφράζεται σε υψηλές εκπομπές CO2 κ.α.

    Ως εκ τούτου, άμεσος στόχος του Δήμου Σαλαμίνας είναι η συνολική αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.

Η προτεινόμενη παρέμβαση αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού έχει τους εξής στόχους:

 • Άμεση δραστική μείωση των δαπανών του Δήμου (μείωση ενεργειακού κόστους και κόστους συντήρησης).
 • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου.
 • Αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου.
 • Αναβάθμιση της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος κατά τις νυκτερινές ώρες.
 • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Προσαρμογή του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου στα υπάρχοντα πρότυπα και προδιαγραφές.
 • Βελτίωση των συνθηκών ασφαλούς οδήγησης στις νυκτερινές ώρες.

Ο συνολικός αριθμός φωτιστικών σωμάτων του δικτύου ανέρχεται σε 17.350 τεμάχια, όπως παρουσιάζεται στον κάτωθι Πίνακα:

Συμβατικά ΦωτιστικάΠλήθος
Φωτιστικό τύπου βραχίονα με λαμπτήρα 23W1.185
Φωτιστικό τύπου βραχίονα με λαμπτήρα LED 12W9.106
Φωτιστικό τύπου βραχίονα με λαμπτήρα 125W1.008
Φωτιστικό τύπου βραχίονα με λαμπτήρα 250W3.872
Φωτιστικό τύπου διακοσμητικό με λαμπτήρα 23W138
Φωτιστικό τύπου διακοσμητικό με λαμπτήρα 125W87
Φωτιστικό τύπου διακοσμητικό με λαμπτήρα 250W413
Φωτιστικό τύπου μπάλας με λαμπτήρα 70W71
Φωτιστικό τύπου κορυφής με λαμπτήρα 125W64
Φωτιστικό τύπου κορυφής με λαμπτήρα 250W1.244
Προβολέας 400W162
 17.350

     Ο Δήμος προτίθεται να υλοποιήσει την αναβάθμιση του δικτύου μέσω σύναψης Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.).

Η αναβάθμιση του Συστήματος Οδοφωτισμού θα επιτευχθεί με:

 • Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών/Λαμπτήρων/Προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου.
 • Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας».
 • Τη λειτουργία Συστήματος περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, παρακολούθηση).
 • Την αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Ενέργειας, για την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία εφαρμογών Smart Cities  
 • Τη Λειτουργία – συντήρηση, προγραμματισμένη και έκτακτη, του Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου, για χρονικό διάστημα 12 ετών.

Αναλυτικότερα, ο τρόπος υλοποίησης της αναβάθμιση του Συστήματος Οδοφωτισμού περιγράφεται στη Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων.

Η συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας από την αναβάθμιση του Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου θα είναι τουλάχιστον 68,56% (επί της υφιστάμενης κατάστασης του Συστήματος Οδοφωτισµού), από το οποίο θα εξασφαλιστεί και η αποπληρωμή του κόστους της Αναβάθμισης του Συστήματος από τα ανταποδοτικά τέλη.

Η προβλεπόμενη διάρκεια θα είναι (δώδεκα) 12 ετών και η τελική εξοικονόμηση ενέργειας για το χρονικό διάστημα αυτό θα προκύψει από την προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων.

Ο Δήμος δεν θα δαπανήσει νέους οικονομικούς πόρους, ενώ παράλληλα θα έχει μηδενικές δαπάνες συντήρησης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να πραγματοποιήσει είτε μείωση τελών (ανταποδοτικά τέλη ΟΤΑ), είτε πρόσθετες συναφείς επενδύσεις (νέα δίκτυα ή αναβάθμισή των υφιστάμενων).”

Για να πραγματοποιηθεί η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης δράσης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αρίθμ 111/2021 απόφασή της ενέκρινε  την εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη Φωτισμού για την χρηματοδότηση της συγκεκριμένης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σαλαμίνας» στο ύψος που αναλύεται στη Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, ήτοι 12.628.452,03€ πλέον Φ.Π.Α.

Το θεσμικό πλαίσιο της εκχώρησης ανταποδοτικών τελών, ορίζεται στο άρθρο 43 του Ν. 4257/2014: το οποίο αναφέρει «Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους µε σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη».

Αναμένεται με ιδιαίτερο η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι θέσεις που θα πάρουν οι σύμβουλοι της μειοψηφίας για το θέμα.

error: Content is protected !!