Ας μην προτρέχει η γλώττα της διανοίας κ.κ Αντιδήμαρχοι. Ας μην προτρέχει η γλώττα της διανοίας κ.κ Αντιδήμαρχοι.
Στην Πολιτική πρέπει να σκέφτεσαι πρώτα πριν μιλήσεις. Είναι απαράβατος κανόνας όσων θέλουν να ασχολούνται σοβαρά με τα κοινά. Στα αγαπημένα τους κοινωνικά δίκτυα... Ας μην προτρέχει η γλώττα της διανοίας κ.κ Αντιδήμαρχοι.

Στην Πολιτική πρέπει να σκέφτεσαι πρώτα πριν μιλήσεις. Είναι απαράβατος κανόνας όσων θέλουν να ασχολούνται σοβαρά με τα κοινά. Στα αγαπημένα τους κοινωνικά δίκτυα λοιπόν, τόσο ο Αντιδήμαρχος Αμπελακίων όσο και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών πανηγυρίζουν για την υποτιθέμενη μεγάλη επιτυχία του Δήμου για τις δωρεάν συνδέσεις της αποχέτευσης στο Αμπελάκι και στα Σελήνια. Για κάποιο λόγο πρέπει εκεί στην οδό Αμμοχώστου να έχει επικρατήσει κάποιας μορφής πανικός. Αλλιώς δεν εξηγούνται όλα αυτά που λένε. Εκτός αν νομίζουν ότι απευθύνονται σε τουλάχιστον ηλίθιους. Για προσωπικά στοιχήματα μιλάει ο ένας και για συνδέσεις ως το τέλος του 2023, για εξασφάλιση 4.000.000 ευρώ από τον Δήμο ο άλλος. Όλα αυτά χάρη στην άοκνη και ακάματη θέληση της Δημοτικής Αρχής. Αν και για να είμαστε δίκαιοι ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών τον ανέφερε στο Αμπελάκι έστω και υποτιμητικά. Πανηγυρίζουν αντί να δικαιολογούνται, τουλάχιστον, αν όχι να απολογούνται για τους λόγους που έχουν καθυστερήσει τόσο. Σε αυτή τους την προσπάθεια να επιδείξουν έργο, πέραν του ελάχιστου που πραγματικά έχουν πραγματοποιήσει σε εξαιρετικές για αυτούς συνθήκες, (σε αντίθεση με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που είχε να αντιμετωπίσει πραγματικά δύσκολες συνθήκες), έρχονται να καπηλευτούν διάφορα, δρώντας όχι πολιτικά αλλά πολιτικάντικα. Σίγουρα πάντως η εφαρμογή ενός νόμου του κράτους και μάλιστα σημαντικού είναι υποχρέωση για κάθε Δημοτική Αρχή του κάθε τόπου οπότε και δεν δικαιολογεί τους πανηγυρισμούς των τελευταίων ημερών. Για να μας λυθούν όμως οι απορίες ας διαβάσουμε για την περίπτωση του Αμπελακίου και των Σεληνίων τι γενικά προβλέπει το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Οικισμών.

Η χώρα μας καταβάλει συστηματικές προσπάθειες για την ολοκλήρωση της κατασκευής των υποδομών διαχείρισης λυμάτων των οικισμών, αξιοποιώντας τους πόρους των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Δεδομένου ότι η πλήρης συμμόρφωση στις απαιτήσεις και στο χρονοδιάγραμμα της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ παρουσιάζει καθυστέρηση, κυρίως όσον αφορά στους μικρότερους οικισμούς και προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και να δρομολογήσει άμεσα τις υπολειπόμενες εκκρεμότητες εκπονήθηκε «Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ελλάδα, που εξυπηρετούν Οικισμούς Γ’ προτεραιότητας». To Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελείται από δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέδια, τα οποία οριστικοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Καθοδήγησης, προκειμένου η χώρα μέχρι το τέλος του 2023 να ικανοποιήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τη διαχείριση αστικών λυμάτων. Τo Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο επικαιροποιήθηκε την άνοιξη του 2020 συμπεριλαμβάνοντας πλέον το σύνολο των οικισμών της χώρας που εμπίπτουν στις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

Στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η βελτίωση του προγραμματισμού και της παρακολούθησης της εφαρμογής των ενεργειών κατασκευής και λειτουργίας των αναγκαίων έργων με βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συμπληρωματικά από εθνικούς πόρους.

Για την εφαρμογή του «Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποδομών Λυμάτων» υπογράφηκε Επιτελική Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία συγκροτήθηκε σε πολιτικό επίπεδο ένα ενιαίο διυπουργικό κέντρο συντονισμού και καθοδήγησης, η Επιτροπή Καθοδήγησης, στην οποία εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, επικυρώνοντας τη δέσμευση της ελληνικής πολιτείας για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων. Σε επιχειρησιακό επίπεδο συγκροτήθηκε η Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων, η οποία παρακολουθεί τις δράσεις μελέτης, χρηματοδότησης, κατασκευής των υποδομών διαχείρισης λυμάτων, καθώς και τη διασφάλιση της συντήρησης και λειτουργίας τους, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα των έργων υποδομών.

Νικόλας ο Ψαράς και για την Αντιγραφή

Νίκος Γιαννόπουλος

error: Content is protected !!