Αστική Εταιρία του άρθρου 784 Α.Κ παραδέχεται ότι είναι το “Διεθνές Ίδρυμα Σαλαμίς” Αστική Εταιρία του άρθρου 784 Α.Κ παραδέχεται ότι είναι το “Διεθνές Ίδρυμα Σαλαμίς”
Από την Αστική Εταιρεία του άρθρου 784 με την πλήρη ονομασία «Διεθνές Ίδρυμα Σαλαμίς» φέροντος τον επί λέξει νομικό τίτλο «Ίδρυμα Σαλαμίς – Διεθνές... Αστική Εταιρία του άρθρου 784 Α.Κ παραδέχεται ότι είναι το “Διεθνές Ίδρυμα Σαλαμίς”

Από την Αστική Εταιρεία του άρθρου 784 με την πλήρη ονομασία «Διεθνές Ίδρυμα Σαλαμίς» φέροντος τον επί λέξει νομικό τίτλο «Ίδρυμα Σαλαμίς – Διεθνές Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομίας και Τουριστικής Αναπτύξεως (ΜΚΟ) λάβαμε το παρακάτω δελτίο τύπου που ακολουθεί παρακάτω.

Σαλαμίνα 16 Δεκεμβρίου 2021

Νομική Υπηρεσία 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠ0 ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΛΑΜΙΣ (ΜΚΟ)»

Σχετικά με ανυπόστατα, παραπλανητικά, ατεκμηρίωτα και πρωτοφανή δημοσιεύματα που πρόσφατα έχουν δει το φως της δημοσιότητας με σαφή στόχευση την προσβολή του κύρους της ΜΚΟ και προς αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο αυτής δέον να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι: 

Κατόπιν ενδελεχούς και προσεκτικής μελέτης του ισχύοντος Καταστατικού αυτονόητο και αυτοδίκαιο είναι ότι η Μη Κυβερνητική Οργάνωση με την σύμφωνα εγκριθείσα και ισχύουσα κατά το Ελληνικό Δίκαιο επωνυμία της που αυτολεξεί έχει ως ακολούθως «Διεθνές Ίδρυμα Σαλαμίς» φέροντος τον επί λέξει νομικό τίτλο «Ίδρυμα Σαλαμίς – Διεθνές Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομίας και Τουριστικής Αναπτύξεως (ΜΚΟ) – διεπομένου υπό τη Νομική μορφή «Αστική Εταιρία του άρθρου 784 του εν ισχύ Αστικού Κώδικος που εγκρίθηκε δεόντως και αρμοδίως από την Ελληνική πολιτεία δυνάμει της ιχυούσης σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας.

 Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας και προς αποκατάσταση της βάναυσα πληγείσης αληθείας δέον όπως ληφθεί υπόψη σας η Επίσημη Άδεια της νόμιμης λειτουργίας του ως άνω Ιδρύματος, καθώς και το σύνολο των επισήμων εγγράφων που έχουν αποσταλεί στην Διεθνή Επιτροπή «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020» ενώ ο Αντιπρόεδρός του Κυριάκος Μαριδάκης έχει συνεργαστεί προς τούτο εις εκτέλεσιν σχετικής εντολής του «Διεθνούς Ιδρύματος Σαλαμίς», μετά της Εκτελεστικής Γραμματείας της ως άνω Διεθνούς Επιτροπής και ως εκ τούτου τυγχάνει πλήρους αναγνωρίσεως και καθολικής αποδοχής. 

Παράλληλα ταυτόχρονα με την έναρξη και την Άδεια Λειτουργίας της ΜΚΟ όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα έχουν κατατεθεί δεόντως και αρμοδίως στην πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεμονιά Καπετάνιου-Παπαϊσιδώρου επί δημαρχίας κας Ισιδώρας Nάννου έχοντας τύχει πλήρους αναγνωρίσεως και αποδοχής τα οποία και ουδέποτε αμφισβητήθηκαν ως προς τη γνησιότητά τους, όπως αυτή δημοσιεύτηκε και στη τοπική εφημερίδα “Νέα Σαλαμίνα” (Δεκέμβριος 2015).

Όπως τεκμηριωμένα προκύπτει από τα ανωτέρω αδιάσειστα νομικά στοιχεία κύριος σκοπός της παρούσας ενημέρωσής σας είναι η διάλυση της οποιασδήποτε τυχούσης υφέρπουσας υποψίας-φημολογίας, αναφορικά με την νομιμότητα λειτουργίας και των ενεργειών του Διεθνούς Ιδρύματος Σαλαμίς, κυρίως για τους εκατοντάδες εθελοντές του Δ. Ι. Σ που καλοπροαίρετα και αφιλοκερδώς προσφέρουν από τον πολύτιμο προσωπικό τους χρόνο, αλλά και για τα διεθνή στελέχη, ανώτατους δικαστικούς, διπλωμάτες, πολιτικούς, διεθνολόγους, ιστορικούς, αρχαιολόγους κ.λπ που συνδράμουν με την εμπειρία τους και τη γνώση τους στην προβολή και ανάδειξη της ιστορικής Σαλαμίνας.

Είναι ήδη γνωστό στην κοινή γνώμη, ότι με την απελθούσα Κυβέρνηση συνεργασθήκαμε αγαστά επ’αγαθω της Σαλαμίνας. 

Διότι για εμάς είναι αυτονόητο ότι η Σαλαμίνα είναι υπεράνω όλων κομμάτων και ιδεολογικών αποχρώσεων άνευ προκαταλήψεων και διαχωριστικών γραμμών ως αιώνιο μοναδικό παγκόσμιο σύμβολο Ελευθερίας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού.

Για αυτό άλλωστε συνεχίζουμε τη συνεργασία και με την σημερινή Κυβέρνηση αλλά και οποιασδήποτε συνταγματικής κυβέρνησης προκύψει στο μέλλον, με όλα τα συναρμόδια υπουργεία και την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η οποία ρητά και κατηγορηματικά αναφέρθηκε κατά την επίσημη έναρξη της Διεθνούς Τιμητικής Κοσμητείας «Θερμοπύλες – Σαλαμίνα 2020» στην πολύτιμη εκατέρωθεν συνεργασία μας στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και του Αξιότιμου εν ενεργεία Δημάρχου μας.

Διατελούμε συνεπώς πάντα στη διάθεσή σας με άξονα την επιστημονική και τεχνοκρατική μας εμπειρία, γνωρίζοντας ότι ο ρόλος μας είναι καθαρά συμβουλευτικός, ως μιας σύγχρονης διεθνούς δεξαμενής σκέψεων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που τυγχάνουν σεβασμού και υπόληψης παγκοσμίως, σεβόμενοι απολύτως το θεσμικό ρόλο της συντεταγμένης Πολιτείας και τις Καθοριστικές και αποκλειστικές αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορούν την ανεκτίμητη Νήσο μας Σαλαμίνα, προσηλωμένη ιεροβλαβικά στην ισχύουσα νομοθεσία.

Και όλα αυτά ανιδιοτελώς χωρίς καμία απολύτως οικονομική απολαβή χωρίς να επιζητούμε θώκους, τίτλους, αξιώματα, συνεχίζοντας την υπερτετρακονταετή δράση μας, με γνώμονα πάντα την προσφορά στην ιστορία και τον πολιτισμό της γενέτειράς μας

Κλείνοντας την σύνοψη αυτή σας καλούμε και εγκαλούμε όπως επανορθώσετε δεόντως το οποιοδήποτε σχετικό διαστρεβλωμένο κείμενο /ανάρτηση / δημοσίευμα σε οπουδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο όπως διαπιστώσαμε 

αποκαθιστώντας πάραυτα και με το ίδιο τρόπο και στο ίδιο δημοσιογραφικά χώρο που προβάλλατε αρχικά το διαστρεβλωτικό κείμενό σας. 

Άλλως υποκύπτετε στο αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης δια του τύπου και των συναφών ηλεκτρονικών μέσων γεγονός ποινικά κολάσιμο. 

Δηλώνοντας ότι θα επενεργήσουμε δια της ασκήσεως όλων εκείνων των νόμιμων δικαιωμάτων μας, ενώπιον πάσης αρμοδίας Αρχής της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εννόμου Τάξεως προς αποκατάστασιν της βάναυσα τρωθείσης αληθείας.

Σημείωση ΦΩΝΗΣ

Στο εν λόγω μέιλ το οποίο μας εγκαλεί για κάτι το οποίο και δεν καταλαβαίνουμε, εφόσον τα ίδια ακριβώς πράγματα λέμε και εμείς στο άρθρο μας, θα παρακαλούσαμε να μας επισημάνετε τα ακριβή σημεία που κατά την άποψή σας διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα καταρχήν και κατά δεύτερον θα απαντήσουμε μέσα στην προβλεπόμενη εκ του νόμου ημερομηνία δημοσιοποιώντας τα νομιμοποιητικά έγγραφα που κατατέθηκαν δεόντως και αρμοδίως στην πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεμονιά Καπετάνιου-Παπαϊσιδώρου επί δημαρχίας κας Ισιδώρας Nάννου, μεταξύ των οποίων είναι το καταστατικό σύστασης της εν λόγω Αστικής εταιρείας του άρθρου 784 όπως δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά το οποίο και βρίσκεται στα χέρια μας.

Συναφές άρθρο:

hts://portal.fonisalaminas.gr/index.php/2021/12/10/apofasi-bomba-gia-idryma-salamis/

Για την ΦΩΝΗ της ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Νίκος Γιαννόπουλος

error: Content is protected !!