Απόφαση βόμβα του Μεταβατικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σαλαμίνας. Απόφαση βόμβα του Μεταβατικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σαλαμίνας.
Απόφαση βόμβα του Μεταβατικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σαλαμίνας, όπου σε εκδίκαση μήνυσης του εκπροσώπου της ΑμΚΕ “Ίδρυμα Σαλαμίς” για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον πολίτη, το δικαστήριο... Απόφαση βόμβα του Μεταβατικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σαλαμίνας.

Απόφαση βόμβα του Μεταβατικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σαλαμίνας, όπου σε εκδίκαση μήνυσης του εκπροσώπου της ΑμΚΕ “Ίδρυμα Σαλαμίς” για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον πολίτη, το δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο, αποδεχόμενο ότι τα στοιχεία που κατέθεσε συνηγορούν απολύτως στον χαρακτηρισμό “ψευτοΐδρυμα” καθώς καταχρηστικά αναφέρεται ως τέτοιο.

Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός “Ίδρυμα” σε μια νομική οντότητα, προϋποθέτει:

Ένα ίδρυμα ιδρύεται με στόχο περιουσία που διατίθεται από ένα άτομο ή που διατίθεται μέσω διαθήκης να χρησιμοποιηθεί για κάποιο κοινωφελή σκοπό του ιδρυτή ή του αποθανόντος. Η αξία της περιουσίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από €1.000.

Πρέπει να ετοιμάζεται ένα καταστατικό που θα είναι σύμφωνο με τις πρόνοιες του Νόμου. Στο καταστατικό πρέπει να αναγράφονται με λεπτομέρεια οι σκοποί του ιδρύματος.
Ένα ίδρυμα μπορεί να συσταθεί για την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους πιο κάτω σκοπούς:
(α) Την αποτροπή ή ανακούφιση της φτώχειας.
(β) την προώθηση της εκπαίδευσης.
(γ) την προώθηση της υγείας ή τη σωτηρία της ζωής.
(δ) την προώθηση της ανάπτυξης του πολίτη και της κοινότητας.
(ε) την προώθηση των τεχνών, του πολιτισμού, της πολιτιστικής κληρονομίας ή της επιστήμης.
(στ) την προώθηση των ερασιτεχνικών αθλοπαιδιών.
(ζ) την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της επιλύσεως διαφορών ή της συμφιλίωσης ή την προώθηση της θρησκευτικής ή εθνικής αρμονίας ή ισότητας και ιδιαιτερότητας.
(η) την προώθηση της προστασίας ή της βελτιώσεως του περιβάλλοντος.
(θ) την ανακούφιση των αναγκών που προκύπτουν λόγω του νεαρού ή του προχωρημένου της ηλικίας, προβλημάτων υγείας, αναπηρίας, οικονομικών δυσχερειών ή άλλου μειονεκτήματος.
(ι) την προώθηση της ευημερίας και προστασίας των ζώων.
(ια) για οποιοδήποτε άλλο λόγο, προς όφελος του κοινού γενικά ή ο οποίος θεωρείται συναφής με τους σκοπούς των πιο πάνω παραγράφων (α) μέχρι (ι):
Είναι σημαντικό επίσης να γίνει αντιληπτό ότι η όποια κινητή ή ακίνητη περιουσία δοθεί για να συσταθεί το ίδρυμα, ανήκει σε αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς του.
Την διοίκηση του ιδρύματος μπορεί να αναλάβουν Επίτροποι ή Διοικητικό Συμβούλιο που καθορίζονται από τον ιδρυτή ή τους ιδρυτές. Ο τρόπος διαδοχής τους πρέπει να καθορίζεται στο καταστατικό και αφού ιδρυθεί το ίδρυμα πρέπει να είναι σαφές στους ιδρυτές ότι δεν μπορούν οι ίδιοι στη συνέχεια να αλλάξουν τους Επιτρόπους ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα παραπάνω δεν έχουν εκπληρωθεί από την εν λόγω ΑμΚΕ και ως εκ τούτου ο χαρακτηρισμός “Ίδρυμα” είναι παραπλανητικός.

error: Content is protected !!