Ισιδώρα Νάννου:  Ανίκανη να χειρισθεί ακόμα και τα πιο απλά θέματα η σημερινή διοίκηση του Δήμου. Ισιδώρα Νάννου:  Ανίκανη να χειρισθεί ακόμα και τα πιο απλά θέματα η σημερινή διοίκηση του Δήμου.
Τις τελευταίες 3 ημέρες γίναμε μάρτυρες αναρίθμητων επιτιμητικών για τη σημερινή διοίκηση του Δήμου μας σχολίων τόσο από θεσμικούς όσο και από ενεργούς πολίτες... Ισιδώρα Νάννου:  Ανίκανη να χειρισθεί ακόμα και τα πιο απλά θέματα η σημερινή διοίκηση του Δήμου.

Τις τελευταίες 3 ημέρες γίναμε μάρτυρες αναρίθμητων επιτιμητικών για τη σημερινή διοίκηση του Δήμου μας σχολίων τόσο από θεσμικούς όσο και από ενεργούς πολίτες για την ευτράπελη διαχείριση ενός απλού, απλούστατου θέματος που είναι η εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Στις 4/7/22 ο κ.Ευσταθίου υποβάλλει στον Δήμαρχο την παραίτησή του από το αξίωμα του Πρόεδρου και μέλους του ΔΛΤΣ για λόγους υγείας, όπως αναφέρει ο ίδιος.

Στις 5/7/22, κατόπιν αιτήματος-εντολής του Δημάρχου, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου απέστειλε προς τα μέλη του ΔΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης Συνεδρίασης του Σώματος για την 6/7/22 προκειμένου να εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος, ορίζοντας τον τρόπο διεξαγωγής “δια περιφοράς”, επικαλούμενοι προς τούτο 2 εγκυκλίους του ΥΠ. Εσωτερικών η ισχύς των οποίων έχει παύσει προ πολλού, αλλά ακόμη κι αν ίσχυαν δεν προβλέπουν την “δια περιφοράς” λειτουργία του ΔΣ, παρά μόνο δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη.

Ως εκ τούτου, η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ως πάσχουσα νομιμότητας, καθιστά την συνεδρίαση παράνομη και οποιαδήποτε απόφαση παρθεί θα είναι ΑΚΥΡΗ.

Εδώ, οφείλει ο Δήμαρχος να δώσει 2 εξηγήσεις, η μία είναι γιατί επικαλέστηκε ανίσχυρες εγκυκλίους για να παραπλανήσει το Σώμα και να διεξάγει τη συνεδρίαση “δια περιφοράς” κατά παράβαση του νόμου, και η άλλη γιατί τόση βιασύνη να εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος; Για να θεωρηθεί σύννομη η κατά παρέκκλιση του κανόνα έκτακτη σύγκλιση του ΔΣ θα πρέπει να κινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του ΔΛΤ τα οποία και πρέπει να δικαιολογούνται επαρκώς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η δικαιολογία που προέβαλε (για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΛΤ) είναι αστεία, διότι η εύρυθμη λειτουργία του ΔΛΤ διασφαλίζεται από το νόμο που ορίζει ότι μέχρι την εκλογή του νέου, ο παλαιός παραμένει στη θέση του και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο. Συνεπώς, και ο λόγος του κατεπείγοντος πάσχει νομιμότητας.

Εκείνο όμως που σκιαγραφεί το αλαλούμ που επικρατεί και καταδεικνύει την κακοδιοίκηση του Δήμου είναι το γεγονός ότι ο τρόπος διεξαγωγής της συζήτησης, όπως αναφέρεται στην αρ. 92/2022 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ1Θ4Ω1Ε-ΒΛΑ), δεν έγινε “δια περιφοράς” όπως οριζόταν στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ αλλά, άκουσον – άκουσον, “διά ζώσης” (τηλεφωνική) σύμφωνα με την καινούργια εγκύκλιο του ΥΠΕΣ [Α.Π. 10284/24.6.22], η οποία όμως κι αυτή προβλέπει τα ίδια με τις προηγούμενες δηλ. μόνο δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη, κι ΟΧΙ δια περιφοράς. Τηλεφωνική διεξαγωγή συνεδρίασης δεν προβλέπεται από το νόμο.

Επειδή η σύγκληση του ΔΣ έγινε τηλεφωνικά κι όχι δια ζώσης όπως ψευδώς βεβαιώνουν, πράξη η οποία είναι και ποινικά κολάσιμη, η σύγκληση είναι παράνομη και η απόφαση της εκλογής του νέου Προέδρου ΜΗ ΕΓΚΥΡΗ.

Καλώ τους Δήμαρχο και Πρόεδρο του ΔΣ να συγκαλέσουν αμέσως τακτικό συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εγκυκλίου για ακύρωση της Απόφασης αρ.92/2022 ΔΣ κι εκλογή Προέδρου ΔΛΤ με σύννομη διαδικασία.

Καλώ και τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο ΔΛΤ, να απέχει για το δικό του καλό από κάθε πράξη καθότι η εκλογή του είναι προϊόν παράνομης διαδικασίας.

Σαλαμίνα 8/7/2022

Ισιδώρα Νάννου

Δημ.Σύμβουλος/τ.Δήμαρχος Σαλαμίνας

error: Content is protected !!