Ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων στην Ελλάδα και την Ευρώπη Ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων στην Ελλάδα και την Ευρώπη Σύμφωνα με τα στοιχεία του World Health Organization (WHO) που αποτυπώνονται στο γράφημα, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με το... Ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του World Health Organization (WHO) που αποτυπώνονται στο γράφημα, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς τα ποσοστά και στα δύο φύλα, τόσο μεταξύ των ενηλίκων όσο και των ανηλίκων, είναι άνω του μέσου ευρωπαϊκού όρου

ΑΠΕ ΜΠΕerror: Content is protected !!