Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
(Council of the European Union) η φάση εργασιών  έναρξη λειτουργίας πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμαςη φάση εργασιών  Διαβουλεύσεις & πρώτη Ολομέλειαη φάση εργασιών  Ομάδες Ευρωπαίων πολιτώνη φάση εργασιών  Συμπεράσματα ΑΠΕ... Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

(Council of the European Union)

1️⃣η φάση εργασιών ➡️ έναρξη λειτουργίας πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας
2️⃣η φάση εργασιών ➡️ Διαβουλεύσεις & πρώτη Ολομέλεια
3️⃣η φάση εργασιών ➡️ Ομάδες Ευρωπαίων πολιτών
4️⃣η φάση εργασιών ➡️ Συμπεράσματα

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!