Άγρια ζωή σε κίνδυνο Άγρια ζωή σε κίνδυνο
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ που αποτυπώνονται στο γράφημα, περισσότερα από 1.000.000 είδη φυτών και ζώων κινδυνεύουν με εξαφάνιση. ΑΠΕ ΜΠΕ Άγρια ζωή σε κίνδυνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ που αποτυπώνονται στο γράφημα, περισσότερα από 1.000.000 είδη φυτών και ζώων κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

ΑΠΕ ΜΠΕerror: Content is protected !!