Οι ανανεώσιμες πηγές σε άνοδο: 37% της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ Οι ανανεώσιμες πηγές σε άνοδο: 37% της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ
Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η ηλιακή ενέργεια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.... Οι ανανεώσιμες πηγές σε άνοδο: 37% της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η ηλιακή ενέργεια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!