Οι χώρες, η μία μετά την άλλη, αίρουν τα περιοριστικά μέτρα (πανδημία) Οι χώρες, η μία μετά την άλλη, αίρουν τα περιοριστικά μέτρα (πανδημία)
Οι χώρες, η μία μετά την άλλη, αίρουν τα περιοριστικά μέτρα (πανδημία) Στοιχεία γραφήματος Επιστροφή στην κανονικότητα;  ήρε όλους τους περιορισμούς (Δανία) κατάργηση μάσκας σε κλειστούς δημόσιους... Οι χώρες, η μία μετά την άλλη, αίρουν τα περιοριστικά μέτρα (πανδημία)

Οι χώρες, η μία μετά την άλλη, αίρουν τα περιοριστικά μέτρα (πανδημία)

Στοιχεία γραφήματος ⬇️
Επιστροφή στην κανονικότητα;

🇩🇰 ήρε όλους τους περιορισμούς (Δανία)
🇫🇷 κατάργηση μάσκας σε κλειστούς δημόσιους χώρους 😷 (Γαλλία)
🇪🇸 σχεδόν καθολική κατάργηση πιστοποιητικών (Ισπανία)

error: Content is protected !!