Οι «Έξυπνες» Υποδομές που αλλάζουν την Ελλάδα Οι «Έξυπνες» Υποδομές που αλλάζουν την Ελλάδα
Το γράφημα αποτυπώνει το σχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας στο μέλλον 278 εκατ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ 161 εκατ.... Οι «Έξυπνες» Υποδομές που αλλάζουν την Ελλάδα

Το γράφημα αποτυπώνει το σχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας στο μέλλον
▪ 278 εκατ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ
▪ 161 εκατ. για την Ανάπτυξη ενός Δικτύου Μικροδορυφόρων
▪ 130 εκατ. για Ασύρματα Δίκτυα 5G

error: Content is protected !!