Χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην Ελλάδα Χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην Ελλάδα
Χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην Ελλάδα (2021) ΕΛΣΤΑΤ  85,1% των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους Αύξηση στη χρήση διαδικτύου online ειδήσεις πληροφορίες βιντεοκλήσεις ηλεκτρονικά μηνύματα ΑΠΕ ΜΠΕ Χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην Ελλάδα

Χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην Ελλάδα (2021)

ΕΛΣΤΑΤ ➡ 85,1% των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους

📈Αύξηση στη χρήση διαδικτύου
💻 online ειδήσεις
ℹ️ πληροφορίες
🎦 βιντεοκλήσεις
📧 ηλεκτρονικά μηνύματα

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!