Η Ελλάδα έχει την καλύτερη αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο στην ΕΕ Η Ελλάδα έχει την καλύτερη αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο στην ΕΕ
Η Ελλάδα έχει την καλύτερη αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο στην ΕΕ Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της τελευταίας έρευνας της Eurostat, σύμφωνα με την οποία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δύο εκατομμύρια εκπαιδευτικοί και... Η Ελλάδα έχει την καλύτερη αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο στην ΕΕ

Η Ελλάδα έχει την καλύτερη αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο στην ΕΕ

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της τελευταίας έρευνας της Eurostat, σύμφωνα με την οποία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δύο εκατομμύρια εκπαιδευτικοί και 24,5 εκατομμύρια μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

▪️ 15% των δασκάλων άντρες, 85% γυναίκες
▪️ Ελλαδα  8,7 μαθητές ανα εκπαιδευτικό
▪️ Ευρώπη 13,5 μαθητές ανα εκπαιδευτικό

error: Content is protected !!