Η ενέργεια αντιπροσώπευε το 62% των εισαγωγών της ΕΕ από τη Ρωσία Η ενέργεια αντιπροσώπευε το 62% των εισαγωγών της ΕΕ από τη Ρωσία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που αποτυπώνονται στο γράφημα, η Ρωσία το 2021 ήταν ο 5ος μεγαλύτερος εταίρος για τις εξαγωγές αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΕ ΜΠΕ Η ενέργεια αντιπροσώπευε το 62% των εισαγωγών της ΕΕ από τη Ρωσία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που αποτυπώνονται στο γράφημα, η Ρωσία το 2021 ήταν ο 5ος μεγαλύτερος εταίρος για τις εξαγωγές αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!