Η ΕΕ παραμένει εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα Η ΕΕ παραμένει εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα
Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της Eurostat , σύμφωνα με τα οποία, τα ορυκτά καύσιμα αποτελούσαν το 70% της ακαθάριστης διαθέσιμης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΠΕ ΜΠΕ Η ΕΕ παραμένει εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της Eurostat , σύμφωνα με τα οποία, τα ορυκτά καύσιμα αποτελούσαν το 70% της ακαθάριστης διαθέσιμης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!