«Ακτινογραφία» στο μεταναστευτικό ζήτημα «Ακτινογραφία» στο μεταναστευτικό ζήτημα
Το γράφημα αποτυπώνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα, τις άδειες παραμονής, τις μεταναστευτικές ροές και τις αιτήσεις ασύλου... «Ακτινογραφία» στο μεταναστευτικό ζήτημα

Το γράφημα αποτυπώνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα, τις άδειες παραμονής, τις μεταναστευτικές ροές και τις αιτήσεις ασύλου (έως τον Φεβρουάριο του 2023).

ΑΠΕ ΜΠΕerror: Content is protected !!