Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Δάνεια και πορεία υλοποίησης Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Δάνεια και πορεία υλοποίησης
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο γράφημα, μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί 381 επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν συνολικό προϋπολογισμό 12,12 δισ. ευρώ. ΑΠΕ... Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Δάνεια και πορεία υλοποίησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στο γράφημα, μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί 381 επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν συνολικό προϋπολογισμό 12,12 δισ. ευρώ.

ΑΠΕ ΜΠΕerror: Content is protected !!