Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μεταβιβάσεις ακινήτων – Πιάνουν δουλειά οι ράμπο στα δύο νέα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μεταβιβάσεις ακινήτων – Πιάνουν δουλειά οι ράμπο στα δύο νέα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου
Τα νέα κέντρα θα παρακολουθούν συστηματικά την φορολογική συμμόρφωση των φορολογούμενων και της εικόνας τους, την επιτήρηση της διαδικασίας φορολόγησης των ακινήτων, τον προσδιορισμό... Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μεταβιβάσεις ακινήτων – Πιάνουν δουλειά οι ράμπο στα δύο νέα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου

Τα νέα κέντρα θα παρακολουθούν συστηματικά την φορολογική συμμόρφωση των φορολογούμενων και της εικόνας τους, την επιτήρηση της διαδικασίας φορολόγησης των ακινήτων, τον προσδιορισμό προσωρινής αξίας για ακίνητα για τα οποία δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα αλλά και τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων σε όσους παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τουςΔουλειά πιάνουν οι ελεγκτές στα δύο νέα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που ενεργοποιούνται με στόχο  να περάσουν από κόσκινο όλες τις υποθέσεις που άπτονται της φορολόγησης ακινήτων. 

Οι ελεγκτές των δύο νέων υπηρεσιών θα «ξεσκονίζουν» εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας ακινήτων, ενώ θα στέλνουν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες υποθέσεις φορολογούμενων οι οποίοι δεν συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις τους. Η πρεμιέρα του ΚΕΦΟΚ Αττική είναι προγραμματισμένη για τις 8 Απριλίου 2024.Στο κέντρο αυτό μεταφέρονται άμεσα οι αρμοδιότητες φορολογίας κεφαλαίου των ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών, Γλυφάδας, ΙΒ’ Αθηνών και Ελευσίνας, ενώ σταδιακά μέχρι τις 22 Απριλίου θα ακολουθήσουν τα τμήματα φορολογίας κεφαλαίου όλων των εφοριών του νομού.

Στις 13 Μαΐου 2024 ενεργοποιείται το ΚΕΦΟΚ Θεσσαλονίκης, το οποίο, σταδιακά μέχρι τις 20 Μαΐου, θα απορροφήσει τις υπηρεσίες φορολογίας κεφαλαίου όλων των ΔΟΥ της περιφέρειας.Οι αρμοδιότητες

Τα νέα κέντρα θα παρακολουθούν συστηματικά την φορολογική συμμόρφωση των φορολογούμενων και της εικόνας τους, την επιτήρηση της διαδικασίας φορολόγησης των ακινήτων, τον προσδιορισμό προσωρινής αξίας για ακίνητα για τα οποία δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα αλλά και τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων σε όσους παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους.

Κυρίως θα εστιάζουν σε αγοραπωλησίες ακινήτων κυρίως αυτές που έγιναν με μετρητά, γονικές παροχές, δωρεές, όσους απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων ακόμα και σε συμβολαιογράφους οι οποίοι θα ελέγχονται για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων.Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των ΚΕΦΟΚ όπως ορίζονται με απόφαση της ΑΑΔΕ είναι:

 • Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της νομοθεσίας της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ).
 • Η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων και η δημιουργία και η συντήρηση της φορολογικής εικόνας των φορολογουμένων.


 • Η παραλαβή και η διαχείριση (αρχικών ή τροποποιητικών) δηλώσεων.
 • Η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης πράξης.
 • Ο προσδιορισμός προσωρινής αξίας για ακίνητα, για τα οποία δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αυτής.
 • Η διενέργεια ελέγχου και η επιβολή προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους.
 • Η χορήγηση χειρόγραφων πιστοποιητικών.
 • Η επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων, καθώς και η διαχείριση των αποτελεσμάτων από διασταυρώσεις στοιχείων των δηλώσεων με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
 • Η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων στις αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.


 • Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της νομοθεσίας των φορολογιών ακίνητης περιουσίας Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ), Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και της νομοθεσίας των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).
 • Η παραλαβή και η διαχείριση (αρχικών ή τροποποιητικών) δηλώσεων και αιτήσεων (έντυπων υποδειγμάτων) που επέχουν θέση δήλωσης.
 • Ο έλεγχος τροποποιητικής δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικού προσώπου, όταν το αποτέλεσμα της πράξης αυτής είναι πιστωτικό.
 • Ο έλεγχος των παραστατικών κατά την παραλαβή τροποποιητικών δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ).
 • Η χορήγηση χειρόγραφου πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.
 • Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων.


 • Η επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων, καθώς και η διαχείριση των αποτελεσμάτων από διασταυρώσεις στοιχείων των δηλώσεων με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων, η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων στις αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες.

imerisia.gr

error: Content is protected !!