Άδειες λειτουργίας των ναυπηγείων “Θ. Μπεκρής και Σια ΕΠΕ” και “Ναυπηγεία Παναγιωτάκη ΕΠΕ” που λειτουργούν στη Σαλαμίνα Άδειες λειτουργίας των ναυπηγείων “Θ. Μπεκρής και Σια ΕΠΕ” και “Ναυπηγεία Παναγιωτάκη ΕΠΕ” που λειτουργούν στη Σαλαμίνα
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Προς:Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας γραφείο ΥπουργούΓενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής ΠολιτικήςΚεντρικό Λιμεναρχείο ΠειραιάΤρίτο Λιμενικό Τμήμα ΣαλαμίναςΠεριφέρεια ΑττικήςΓραφείο ΠεριφερειάρχηΑντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων κ. Ι. ΒουτσινάΑντιπεριφερειάρχη Βιομηχανίας,... Άδειες λειτουργίας των ναυπηγείων “Θ. Μπεκρής και Σια ΕΠΕ” και “Ναυπηγεία Παναγιωτάκη ΕΠΕ” που λειτουργούν στη Σαλαμίνα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Προς:
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας γραφείο Υπουργού
Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά
Τρίτο Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας
Περιφέρεια Αττικής
Γραφείο Περιφερειάρχη
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων κ. Ι. Βουτσινά
Αντιπεριφερειάρχη Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων κ. Ε. Γιακουμάτου Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης, και Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής Δι/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων.
Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Αττικής

Κοινοποίηση:
Υπουργείο Πολιτισμού -γραφείο Υπουργού,
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
ΚΣΤ’ Εφορεία Δυτικής Αττικής και Νήσων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δήμος Σαλαμίνας Γραφείο Δημάρχου

Θέμα: Άδειες λειτουργίας των ναυπηγείων “Θ. Μπεκρής και Σια ΕΠΕ” και “Ναυπηγεία Παναγιωτάκη ΕΠΕ” που λειτουργούν στη Σαλαμίνα.


Σύμφωνα με το έγγραφο του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Σαλαμίνας με αρ. πρωτ. 2116.5/01/2005/ 24-1-2005, (επισυνάπτεται), οι άδειες λειτουργίας των ναυπηγείων Θ. Μπεκρής και Σια ΕΠΕ και (Β 459/Φ14 ΣΑΛ 582/24-9-1998) και Ναυπηγεία Παναγιωτάκη ΕΠΕ (Β 4193/98/Φ 14 ΣΑΛ 581/13-11-2000), ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτές.Επιπλέον, και δεδομένου ότι τα ανωτέρω ναυπηγεία λειτουργούν εντός ζωνών Αρχαιολογικής προστασίας Α’ και Β’ στην Κυνόσουρα και την Χερσόνησο Αμπελακίων, οι άδειες λειτουργίας πρέπει να έχουν την έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ). Αυτό επιβάλλεται από τον Αρχαιολογικό Νόμο 3028/2002, ο οποίος στο άρθρο 10 προβλέπει: “Η εγκατάσταση ή η λειτουργία βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης, η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας, καθώς και η οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου… …Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την επιχείρηση ή την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία της αναγράφονται με ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές.
Αναζητήσαμε τυχόν νεώτερες εκδόσεις των αδειών αυτών και η εκδούσα Αρχή της Περιφέρεια Αττικής μας πληροφόρησε ότι το μεν ναυπηγείο ΜΠΕΚΡΗ εξακολουθεί να λειτουργεί με την από 24-9-1998 άδεια λειτουργίας, ενώ το ναυπηγείο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ έχει εφοδιαστεί με νεώτερη άδεια με αρ. πρωτ. Β 6152/05/Φ 14 ΣΑΛ 581 την 26-4-2006. Σήμερα σας καταγγέλλουμε τα εξής:

  1. Αμφότερα τα ναυπηγεία λειτουργούν από εικοσαετίας και πλέον με άδειες λειτουργίας οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά παράβαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας, δηλαδή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του πρώτιστα κατά νόμο αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ (Ν. 3028/2002 άρ. 10).
  2. Αμφότερα τα ναυπηγεία λειτουργούν από εικοσαετίας και πλέον με άδειες λειτουργίας οι οποίες δεν έχουν επανεξεταστεί σύμφωνα με τους όρους που τίθενται σε αυτές και τις προϋποθέσεις του νόμου 3325/2005, ιδίως το άρθρο 10 αυτού. 3.
    Αμφότερα τα ναυπηγεία λειτουργούν με περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι έχουν λήξει από του έτους 2016. Ζητάμε: Να ελέγξετε την ορθότητα της καταγγελίας και να μας ενημερώσετε:
  3. Αν τα ανωτέρω ναυπηγεία έχουν άδειες λειτουργίας έγκυρες και σε ισχύ. Έγκυρες κατά το ότι έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνωμοδότηση του ΚΑΣ και σε ισχύ κατά το ότι έχουν επανεξεταστεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτές και τις προβλέψεις του νόμου 3325/2005, ιδίως το άρθρο 10 παρ. 7 αυτού (αν επανεξετάστηκαν στην πενταετία από την έκδοσή τους, μετά την αλλαγή των περιβαλλοντικών συνθηκών, των χρήσεων γης της περιοχής και του καθεστώτος αρχαιολογικής προστασίας).
  4. Αν οι Περιβαλλοντικοί όροι των ναυπηγείων που έχουν λήξει από του έτους 2016 είναι σε ισχύ. Σε διαφορετική περίπτωση και επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας, σας καλούμε να εφαρμόσετε τα νόμιμα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.
    Σαλαμίνα 9 Απριλίου 2024
    Επιτροπή Διάσωσης Αρχαιολογικών Χώρων
error: Content is protected !!