Ο Αίας, ο Θεμιστοκλής & ο Ευριπίδης στη Σαλαμίνα.  “Οι μαρτυρίες της Αρχαιολογίας” Ο Αίας, ο Θεμιστοκλής & ο Ευριπίδης στη Σαλαμίνα.  “Οι μαρτυρίες της Αρχαιολογίας”
Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μία δράση του Συλλόγου που έχει πρόθεση να αναδείξει & να προβάλλει την σημαντικότατη Ιστορία του τόπου μας, με το μεγάλο... Ο Αίας, ο Θεμιστοκλής & ο Ευριπίδης στη Σαλαμίνα.  “Οι μαρτυρίες της Αρχαιολογίας”

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μία δράση του Συλλόγου που έχει πρόθεση να αναδείξει & να προβάλλει την σημαντικότατη Ιστορία του τόπου μας, με το μεγάλο Πολιτιστικό βάρος στην ιστορία της ανθρωπότητας

error: Content is protected !!