Περιφέρειες: Ποιες προηγούνται στη συλλογή εθελοντικού αίματος -Τα καλύτερα νοσοκομεία Περιφέρειες: Ποιες προηγούνται στη συλλογή εθελοντικού αίματος -Τα καλύτερα νοσοκομεία
Θετικά  είναι τα μηνύματα από την εθελοντική αιμοδοσία για το 2023, καθώς είχαμε σημαντική αυξητική τάση, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το... Περιφέρειες: Ποιες προηγούνται στη συλλογή εθελοντικού αίματος -Τα καλύτερα νοσοκομεία

Θετικά  είναι τα μηνύματα από την εθελοντική αιμοδοσία για το 2023, καθώς είχαμε σημαντική αυξητική τάση, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, με αποτέλεσμα την σταδιακή μείωση των εισαγόμενων ποσοτήτων από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Ωστόσο, τονίζει το ΕΚΕΑ, παρά το γεγονός ότι το 2023 συγκεντρώθηκαν 13630 μονάδες αίματος περισσότερες από το 2022 και η εικόνα είναι ευοίωνη, για το 2024, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, γι’ αυτό χρειάζεται να προσπαθήσουμε περισσότερο.Αναφορικά με τα στοιχεία ανά διοικητική Περιφέρεια, η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης παρουσιάζει αύξηση 53,39 μονάδες ανά 1.000 κατοίκους στη συνολική συγκέντρωση αίματος.Ειδικότερα και όσον αφορά το θέμα της συλλογής εθελοντικού αίματος ανά 1.000 κατοίκους, η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, ανέρχεται στις 34,80 μονάδες και βρίσκεται στην έβδομη θέση. Πρώτη θέση στη συλλογή εθελοντικού αίματος βρίσκεται η Κρήτη με 45,06 μονάδες, ακολουθεί η Περιφέρεια Ηπείρου με 38,38, η Κεντρ. Μακεδονία με 38,1, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με 37,87 μονάδες, το συνολικό της Ελλάδας που είναι στις 36,15 μονάδες και η Περιφέρεια Αττικής με 35,62 μονάδες.Μετά την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, ακολουθούν οι Περιφέρειες: Β. Αιγαίου 33,30 – Δυτ. Ελλάδος 33,27 – Δυτ. Μακεδονία 29,78 – Πελοποννήσου 28,67 – Θεσσαλίας 28,60 – Στερεάς Ελλάδος 23,16 μονάδες.

Ειδικότερα η εικόνα της συλλογής εθελοντικού αίματος ανά περιφέρεια και στην επικράτεια αποδίδεται στον κάτωθι πίνακα.Εις την μελέτη αυτή δεν μπορεί να αξιολογηθεί η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου , με το δεδομένο , ότι Νοσοκομεία των Αθηνών συλλέγουν μεγάλες ποσότητες αίματος από τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου , που αλλοιώνουν την εικόνα αυτής της Περιφέρειας .Η Κέρκυρα .

Η καλή εικόνα της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων, οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στις εξαιρετικές επιδόσεις των κατοίκων της Νήσου της Κερκύρας , που είναι ένα αιμοδοτικό παράδειγμα προς μίμηση.Δείτε ακόμη:

Στην Κέρκυρα συλλέχθηκαν 121,76 μονάδες ανά 1000 κατοίκους , 50,87 μονάδες εθελοντικού αίματος ανά 1000 κατοίκους, που ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσον όρον της Χώρας και το ποσοστό του εθελοντικού αίματος ανήλθε σε 71, 67 % για το 2023.

Τα Νοσοκομεία της Χώρας .Όλες οι Ν.Υ.Α. της Χώρας συμβάλλουν και προσπαθούν για την εξασφάλιση επάρκειας αίματος . Αναμφίβολα σε αυτή την προσπάθεια κάποιες για διαφόρους λόγους έχουν καλύτερες επιδόσεις.

Έτσι τα είκοσι καλύτερα νοσοκομεία . με κριτήριο τον αριθμό των μονάδων αίματος που συλλέγουν , είναι τα κάτωθι:

Με κριτήριο το ποσοστό του Εθελοντικού αίματος που συλλέγουν , τα είκοσι νοσοκομεία με τις καλύτερες επιδόσεις , είναι :Δείτε την αναλυτική έκθεση σε pdf.aftodioikisi.gr

error: Content is protected !!