Περήφανα γηρατειά… Περήφανα γηρατειά…
Εν όψει των ημερών του Πάσχα, και με την όλη καλή θέληση της Κυβέρνησης να ενισχύσει, κάτω από τις συνθήκες που βιώνουμε, τον έλληνα... Περήφανα γηρατειά…

Εν όψει των ημερών του Πάσχα, και με την όλη καλή θέληση της Κυβέρνησης να ενισχύσει, κάτω από τις συνθήκες που βιώνουμε, τον έλληνα πολίτη, αναρωτιέται κανείς πώς και δεν έχει σκεφτεί μέχρι τώρα να ενισχύσει κατά τι και τα τω πάλαι ποτέ «περήφανα γηρατειά» των χαμηλοσυνταξιούχων, αυτών των τριακοσίων έως και επτακοσίων ευρώ, και των οποίων κόπηκε το ΕΚΑΣ για να επιβιώσει η Οικονομία της χώρας, ενώ παράλληλα τούς επιβάλλονται διάφορες κρατήσεις και από αυτό το πενιχρό ποσόν που εισπράττουν.

Θέλω να πιστεύω πως απλώς διαλανθάνει της γνώσεως της Κυβέρνησης το γεγονός αυτό και ότι ακόμη μπορεί να διορθωθεί κάτι.

του Ντίνου Σ. Κουμπάτη

error: Content is protected !!