Συνέντευξη του Αντιδημάρχου καθαριότητας Αντώνη Βακάλη [15/05/2021] Συνέντευξη του Αντιδημάρχου καθαριότητας Αντώνη Βακάλη [15/05/2021]
Δείτε όλη την συνέντευξη του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Σαλαμίνας κ. Αντώνη Βακάλη. Συνέντευξη του Αντιδημάρχου καθαριότητας Αντώνη Βακάλη [15/05/2021]

Δείτε όλη την συνέντευξη του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Σαλαμίνας κ. Αντώνη Βακάλη.

error: Content is protected !!