Πρόσκληση Μελών ΑΙΑΣ Σαλαμίνας Πρόσκληση Μελών ΑΙΑΣ Σαλαμίνας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μελών του Σωματείου με την επωνυμία Αθλητικός Σύλλογος Σαλαμίνας “Ο ΑΙΑΣ” που εδρεύει στην Σαλαμίνα, οδός Φανερωμένης 33, και εκπροσωπείται νόμιμα σε:... Πρόσκληση Μελών ΑΙΑΣ Σαλαμίνας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μελών του Σωματείου με την επωνυμία Αθλητικός Σύλλογος Σαλαμίνας “Ο ΑΙΑΣ” που εδρεύει στην Σαλαμίνα, οδός Φανερωμένης 33, και εκπροσωπείται νόμιμα σε:

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικηπκού Συμβουλίου του Αθληπκού Συλλόγου Σαλαμίνας “Ο ΑΙΑΣ” που ελήφθη κατά την Συνεδρίαση του, στις 16/6/2021 και σύμφωνα με το Καταστατικό Άρθρο 6 καλούνται όλα τα Εγγεγραμμένα Μέλη του Συλλόγου, σε Γενική Απολογηστική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 και ώοα 11:30 στο Κλειστό Γυμναστήριο “ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ” (πλησίον Γηπέδου Ποδοσφαίρου Αίαντα).

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως Απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη Πρόσκληση, την ίδια ημέρα και ώρα έναρξης 13:00, στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑ ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Εκλογή Προέδρου και Γενικού Γραμματέως της Συνέλευσης.

2. Έκθεση Πεπραγμένων και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ.

3. Διάφορα θέματα

Σύμφωνα με το Καταστατικό Άρθρο 6 – παράγραφος 5. στην Γενική Συνέλευση συζητούνται μόνο θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, και σε περίπτωση που Εγγεγραμμένο Μέλος επιθυμεί να λάβει τον λόγο για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τον Σύλλογο μας, μπορεί να αποστείλει σχεπκό αίτημα στο E-mail μας (assaiasl931@gmail.com) μέχρι και την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021, αναγράφοντας τα στοιχεία του, και την περιγραφή του θέματος που θα αναφερθεί.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή προσέλευση μόνο των εγγεγραμένων Μελών, και ο Σύλλογος μας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, από τον κίνδυνο περεταίρω διασποράς του Κορωνοιού COVID-19.

Απαραίτητη η χρήση Μάσκας προσώπου, κατά την είσοδο και παραμονή στον χώρο της Γεν. Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ.Σ. “Ο ΑΙΑΣ”

error: Content is protected !!