“Η στιγμή που βρίσκουμε την δύναμη να ανατρέψουμε ό,τι δεν μας προχωράει μπροστά, είναι η στιγμή που αρχίζουμε να είμαστε ελεύθεροι” “Η στιγμή που βρίσκουμε την δύναμη να ανατρέψουμε ό,τι δεν μας προχωράει μπροστά, είναι η στιγμή που αρχίζουμε να είμαστε ελεύθεροι”
“Η στιγμή που βρίσκουμε την δύναμη να ανατρέψουμε ό,τι δεν μας προχωράει μπροστά, είναι η στιγμή που αρχίζουμε να είμαστε ελεύθεροι”
error: Content is protected !!