5 Προσλήψεις στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 5 Προσλήψεις στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
ΑΣΕΠ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)... 5 Προσλήψεις στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΑΣΕΠ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση»

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση»

3 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση»

Καταληκτική Ημερομηνία:
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 3, 2021

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!