Και μη περισσότερα… Και μη περισσότερα…
Το 46,5 τοις εκατό των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνουν πως με δανεικά βγάζουν τον μήνα, σύμφωνα με τα τελευταία αποκαλυπτικά στοιχεία της ΕΣΤΑΤ. Άλλα 27%... Και μη περισσότερα…

Το 46,5 τοις εκατό των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνουν πως με δανεικά βγάζουν τον μήνα, σύμφωνα με τα τελευταία αποκαλυπτικά στοιχεία της ΕΣΤΑΤ. Άλλα 27% «τρώνε» από τις οικονομίες τους, 28% εξοφλούν δάνεια, και 16,3% εκδηλώνουν ανάγκη δανεισμού για να περάσουν τον μήνα.

Η σύγχρονη Ελλάδα τής φτωχοποίησης;

error: Content is protected !!