ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ
του Ντίνου Σ. Κουμπάτη Μία σειρά αυξήσεων παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην χώρα μας, αν και εδώ που τα λέμε, δεν έλειψε καιρός... ΑΥΞΗΣΕΙΣ

του Ντίνου Σ. Κουμπάτη

Μία σειρά αυξήσεων παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην χώρα μας, αν και εδώ που τα λέμε, δεν έλειψε καιρός από το απώτερο παρελθόν που να μην διαμαρτυρόμαστε εμείς οι ΄Ελληνες για το γεγονός αυτό, το οποίο έχει ήδη μετατραπεί σε θεσμό.

Η βασικότερη αύξηση, η οποία δρομολογείται κατ’ αυτάς, είναι αυτή τής ΔΕΗ, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος δηλαδή, η οποία μυθεύεται ότι θα ανέλθει έως και το πενήντα τοις εκατό επί της υπάρχουσας τιμής. Σημειωθέντος δε, ότι η ΔΕΗ είναι «Οργανισμός Κοινής Ωφελείας», άσχετα αν επιδιώκει το αντίθετο. Άλλες αυξήσεις, καθημερινά παρατηρούνται παντού, στα τρόφιμα, στον ρουχισμό, τα ηλεκτρικά είδη, και όπου αλλού και θα πούμε οσονούπω και «το ψωμί-ψωμάκι», αφού και σ’ αυτό οι τιμές θα πάρουν τα ύψη! .

Αν σκεφτεί δε, κάποιος πώς βρισκόμαστε σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή, όπου πολλές επιχειρήσεις κλείνουν και εργαζόμενοι βρίσκονται στους δρόμους ένεκα της πανδημίας, ζουν δε μόνο με πενιχρά κυβερνητικά επιδόματα, ή και άνευ αυτών, θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε το πόσο πέφτει καθημερινά το βιοτικό μας επίπεδο και αυξάνονται τα έξοδα επιβίωσής μας.

error: Content is protected !!