Ελεύθερη είσοδος στα Μουσεία την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 Ελεύθερη είσοδος στα Μουσεία την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021
Ελεύθερη είσοδος στα Μουσεία την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 Η Πέμπτη 21 Οκτωβρίου... Ελεύθερη είσοδος στα Μουσεία την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Ελεύθερη είσοδος στα Μουσεία την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821

Η Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, έχει καθοριστεί ως ημέρα ελευθέρας εισόδου για το κοινό στα Μουσεία του ΥΠΠΟΑστο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Η ελεύθερη είσοδος ισχύει και για τους αρχαιολογικούς χώρους, εφόσον αυτοί έχουν κοινό εισιτήριο με τα αντίστοιχα μουσεία

Αριθμ. 300350 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2755/28.06.2021
Καθορισμός της 21ης εκάστου μήνα του έτους 2021 ως ημέρας ελευθέρας εισόδου για το κοινό στα Μουσεία του ΥΠΠΟΑ, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την 21η εκάστου μήνα του έτους 2021, εξαιρουμένων των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, ως ημέρα ελευθέρας εισόδου για το κοινό στα Μουσεία του ΥΠ.ΠΟ.Α., στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με την προϋπόθεση ότι τα ως άνω μουσεία θα λειτουργούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο κατά περίπτωση ωράριο, την συγκεκριμένη ημέρα.

Η ελεύθερη είσοδος ισχύει και για τους αρχαιολογικούς χώρους, εφόσον αυτοί έχουν κοινό εισιτήριο με τα αντίστοιχα μουσεία.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

odigostoupoliti.eu

error: Content is protected !!