Τι σημαίνει αλήθεια ν’ αγαπάς την Πατρίδα σου; Τι σημαίνει αλήθεια ν’ αγαπάς την Πατρίδα σου;
του Λουκά Αναγνωστόπουλου Τι σημαίνει αλήθεια ν’ αγαπάς την Πατρίδα σου; για μένα είναι να κατέχεις τη γλώσσα και την ιστορία της, ν’ αγαπάς... Τι σημαίνει αλήθεια ν’ αγαπάς την Πατρίδα σου;

του Λουκά Αναγνωστόπουλου

Τι σημαίνει αλήθεια ν’ αγαπάς την Πατρίδα σου; για μένα είναι να κατέχεις τη γλώσσα και την ιστορία της, ν’ αγαπάς και να προάγεις την ευθύνη, την παιδεία και το ελεύθερο φρόνημα.

Να παραδιδεις στα παιδιά σου την ίδια γη που σου παρέδωσαν οι πρόγονοί σου. Ούτε μέτρο λιγότερο. Να μη βλέπεις την ιδιότητα του Έλληνα ως συγχωροχάρτι για τις βλακείες που κάνεις αλλά ως χρέος βαρύ να γίνεις καλύτερος από τους προηγούμενους.

Τέλος, να τιμάς αυτούς που έδωσαν αγώνες σε περιόδους ειρήνης και πολέμου και να δακρύζεις όταν βλέπεις τη σημαία να ανεμίζει. Χρόνια πολλά Πατρίδα! Χρόνια πολλά Ελληνίδες και Έλληνες!

error: Content is protected !!