Έρευνα της SAS αναδεικνύει την περιέργεια ως ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτηριστικό στελεχών στην αγορά εργασίας Έρευνα της SAS αναδεικνύει την περιέργεια ως ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτηριστικό στελεχών στην αγορά εργασίας
Ένας αυξανόμενος αριθμός εργοδοτών αναζητά στελέχη που κινητοποιούνται από την περιέργεια, ώστε να είναι σε θέση να επιλύσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις... Έρευνα της SAS αναδεικνύει την περιέργεια ως ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτηριστικό στελεχών στην αγορά εργασίας

Ένας αυξανόμενος αριθμός εργοδοτών αναζητά στελέχη που κινητοποιούνται από την περιέργεια, ώστε να είναι σε θέση να επιλύσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα από τη διακράτηση των εργαζομένων και την ικανοποίηση αυτών από την εργασία τους έως τη δημιουργία πιο καινοτόμων, συνεργατικών και παραγωγικών χώρων εργασίας. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η νέα έρευνα της SAS, Curiosity@Work, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περίπου 2.000 διευθυντικών στελεχών παγκοσμίως και εκτενή ανάλυση δεδομένων από το LinkedIn κατά το περασμένο έτος.

Σημειώνεται ότι η έρευνα ορίζει την περιέργεια ως το ένστικτο για αναζήτηση νέων πληροφοριών και εμπειριών και τη διερεύνηση νέων ευκαιριών, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη αξία αυτού του χαρακτηριστικού, ανεξάρτητα από τον ρόλο ή τη θέση του υπαλλήλου στην επιχείρηση. Η έρευνα έδειξε ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των στελεχών πιστεύουν ότι η περιέργεια αποτελεί ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό των υπαλλήλων, ενώ το 59% των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι εξασφαλίζει καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα και το 51% ότι οι εργαζόμενοι με μεγαλύτερη περιέργεια σημειώνουν υψηλότερες επιδόσεις.

Η έρευνα της SAS αναδεικνύει την περιέργεια ως ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτηριστικό στην αγορά εργασίας, λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για στελέχη με την ιδιότητα αυτή. Σύμφωνα με στοιχεία του LinkedIn, μέσα σε ένα χρόνο, σημειώθηκε αύξηση 158% στη διάδραση με posts, shares και άρθρα όπου γίνεται λόγος για την περιέργεια, 98% σε αγγελίες εργασίας με αναφορά στην περιέργεια και 87% στις αναφορές για δεξιότητες που σχετίζονται με την περιέργεια.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εργοδότες δηλώνουν ότι τους είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διατηρήσουν το ηθικό και την κινητοποίηση των εργαζομένων σε υψηλά επίπεδα, με το 60% των διευθυντών να το χαρακτηρίζει ως πραγματική πρόκληση. Πάνω από τα μισά διευθυντικά στελέχη δηλώνουν ότι δυσκολεύονται στη διακράτηση ικανών υπαλλήλων (52%), στην ενθάρρυνσή τους να προχωρήσουν πέρα από τα βασικά καθήκοντα εργασίας (51%) και στην ενίσχυση της συνεργασίας τους με άλλες ομάδες και τμήματα (50%). Ωστόσο, πολλά από τα οφέλη που συνδέονται με την περιέργεια αντιμετωπίζουν άμεσα αυτές τις βασικές επιχειρηματικές προκλήσεις. Οι διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα συμφώνησαν ότι η περιέργεια εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα (62%), πιο δημιουργική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (62%), καλύτερη συνεργασία και ομαδική εργασία (58%) και μεγαλύτερη αφοσίωση των εργαζομένων και ικανοποίηση από την εργασία (58%).

Τα περισσότερα διευθυντικά στελέχη συμφωνούν ότι η περιέργεια είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων (62%), την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων (55%) και την ανάλυση δεδομένων (52%), καθιστώντας την κρίσιμο χαρακτηριστικό για την ανατροφοδότηση και την ενσωμάτωση δεδομένων και πληροφοριών. Τα στελέχη που έχουν ανεπτυγμένη την περιέργεια, δηλώνουν ότι ο εργοδότης τους είναι πιο προχωρημένος στον ψηφιακό μετασχηματισμό (το 56% όσων συγκεντρώνουν υψηλές βαθμολογίες στην περιέργεια σε σχέση με το 29% που σκοράρει χαμηλά). Χρησιμοποιούν επίσης συχνά περισσότερες πηγές δεδομένων στην εργασία τους, ιδιαίτερα εκείνες που τους βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες τους (58%), την απόδοση (60%) και τους συναδέλφους τους (63%).

Για την ευημερία των επιχειρήσεων τα επόμενα τρία χρόνια, οι εργοδότες δηλώνουν ότι χρειάζονται υπαλλήλους με τεχνική εξειδίκευση στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης (63%) και της ανάλυσης δεδομένων (60%), καθώς και χαρακτηριστικά όπως η δημιουργική σκέψη (59%) και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (59%). Ωστόσο, οι εργοδότες αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να βρουν ανθρώπινο δυναμικό με τον κατάλληλο συνδυασμό τεχνικών δεξιοτήτων (65%) και προσωπικών χαρακτηριστικών (60%), τα οποία είναι απαραίτητα για την επιτυχία.

Ενώ η αξία της περιέργειας στο χώρο εργασίας αναγνωρίζεται συνεχώς περισσότερο, πολλές είναι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται πίσω σε αυτό τον τομέα, δίνοντας προβάδισμα στις εταιρείες που κατανοούν και αξιοποιούν σωστά την περιέργεια. Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλα τα στελέχη σχετικά με την αξία της περιέργειας και πολλές είναι οι επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να την προωθήσουν και να την αξιοποιήσουν κατάλληλα στις καθημερινές τους λειτουργίες.

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των διευθυντικών στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι η περιέργεια είναι πολύτιμη, πολλοί δεν γνωρίζουν πώς να την καλλιεργήσουν και αξιοποιήσουν. Μάλιστα, περισσότεροι από δύο στους πέντε managers παραδέχονται ότι δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν την περιέργεια στους υποψήφιους εργαζομένους τους (47%) και στους άμεσα υφιστάμενούς τους (42%). Ακόμα κι αν οι managers θεωρούν ότι μπορούν να αναγνωρίσουν αυτό το χαρακτηριστικό, πολλοί αναφέρουν ότι είναι δύσκολο να καλλιεργήσουν την περιέργεια σε υπαλλήλους που δεν την έχουν (47%) και δυσκολεύονται να συνδέσουν την περιέργεια με τη βελτιωμένη απόδοση στην εργασία (47%), καθώς και τον θετικό επιχειρηματικό αντίκτυπο (43%). Αυτά τα ευρήματα τονίζουν το κενό ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της περιέργειας και των δυνατοτήτων των εταιρειών να την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με την έρευνα, για τη διαχείριση των προκλήσεων αυτών, σκόπιμη είναι η εστίαση σε εταιρείες και στελέχη που σημειώνουν υψηλή βαθμολογία στην περιέργεια. Τέτοιες εταιρείες και στελέχη συχνά ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της περιέργειας σε όλη την επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα «περιέργεια» στις εκπαιδεύσεις και την ανάπτυξης των εργαζομένων της εταιρείας (79%), κατά τη διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων (76%), στις προαγωγές (74%), καθώς και στα κριτήρια πρόσληψης (74%), αλλά και στο όραμα και τις αξίες της εταιρίας (70%). Τα στελέχη με ανεπτυγμένη περιέργεια χρησιμοποιούν επίσης διάφορες μεθόδους για να καλλιεργήσουν περαιτέρω αυτό το πολύτιμο χαρακτηριστικό στους εργαζομένους τους, όπως την επιβράβευση της περιέργειας στην αξιολόγηση απόδοσης (71%), τη δυνατότητα διάθεσης χρόνου εργασίας για ενασχόληση με έργα προσωπικού ενδιαφέροντος (60%), προσωπικό coaching και mentoring (59%) και τον δημόσιο έπαινο των υπαλλήλων που επιδεικνύουν περιέργεια (69%).

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!