Ορισμός μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων του ΓΕΝ Ορισμός μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων του ΓΕΝ
Αναρτήθηκε χθές στη Διαύγεια( ώρα 14:07:54 μ.μ.) η απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τον ορισμό των τακτικών μελών του υπηρεσιακού... Ορισμός μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων του ΓΕΝ

Αναρτήθηκε χθές στη Διαύγεια( ώρα 14:07:54 μ.μ.) η απόφαση του γενικού γραμματέα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τον ορισμό των τακτικών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου υπαλλήλων του ΓΕΝ, μετά τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων ΜΠΥ και ΣΕΙ∆ στο εν λόγω συµβούλιο, της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση ορίζονται:

α. τακτικά µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου υπαλλήλων του ΓΕΝ, όταν το συµβούλιο κρίνει θέµατα Μονίµων Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΠΥ), οι ακόλουθοι τακτικοί αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων: (1) ΜΠΥ Όλγα Φράγκου, µε αναπληρώτρια την Αντιγόνη Μπουραντά (2) ΜΠΥ Κωνσταντίνο Πλανα, µε αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Σημανταράκη

β. τακτικά µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου υπαλλήλων του ΓΕΝ, όταν το συµβούλιο κρίνει θέµατα προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΣΕΙ∆), οι ακόλουθοι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων: (1) ΣΕΙ∆ Νικόλαο Τηλιακό, µε αναπληρωτή τον Ιωσηφ Μανουσιουδάκη (2) ΣΕΙ∆ Μανούσο Λιονάκη, µε αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Μπρακούλια.

Η θητεία των αιρετών µελών του υπηρεσιακού συµβουλίου που ορίσθηκαν λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2022.

ΑΠΕ ΜΠΕ

error: Content is protected !!