ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΚΙΝΗΣΗ
του Ντίνου Σ. Κουμπάτη Η απόφαση της Κυβέρνησης να βελτιώσει αναμορφώνοντας μέσω Υπουργείου Οικονομικών τα επιδόματα σε όσους εργάζονται σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα,... ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΚΙΝΗΣΗ

του Ντίνου Σ. Κουμπάτη

Η απόφαση της Κυβέρνησης να βελτιώσει αναμορφώνοντας μέσω Υπουργείου Οικονομικών τα επιδόματα σε όσους εργάζονται σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, είναι βέβαιον πως αποτελεί μία σωστή, όσο και αναγκαία κίνηση.

Δύο σενάρια, για αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους επεξεργάζεται η Διυπουργική Επιτροπή σύμφωνα με γνωμοδότηση της.

Ειδικότερα στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνονται συγκεκριμένα κριτήρια αυξάνοντας το ποσό του επιδόματος από τα 150 ευρώ στα 170 ή στα 180 ευρώ ενώ υπάρχει αναδιάρθρωση των δικαιούχων καθώς μειώνονται οι κατηγορίες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της σχετικής Επιτροπής.

Η απόφαση θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022 δηλαδή δύο μήνες από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Τόσο εν όψει την Εορτών, όσο και μέσα σε τόσα κακά, τα οποία μας βρίσκουν συνέχεια, με επιδημίες, αυξήσεις τιμών, και άλλα, η είδηση και παρηγορητική είναι και οπωσδήποτε χρήσιμη.

error: Content is protected !!