Η Απογραφή πάει Σχολείο (Census@School) Η Απογραφή πάει Σχολείο (Census@School)
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε ολόκληρη τη Χώρα. H ΕΛΣΤΑΤ, στο... Η Απογραφή πάει Σχολείο (Census@School)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε ολόκληρη τη Χώρα.

H ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», οργάνωσε για τους μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Απογραφή στο Σχολείο» (Census@School) ώστε να έχουν και αυτοί την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μία απογραφική έρευνα.

Οι μαθητές/τριες, υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικού τους, μπαίνουν στην εφαρμογή και συμπληρώνουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει δημογραφικά και ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά και θέματα σχετικά με το σχολείο, τα μαθήματα, τον αθλητισμό και τις συνήθειες τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες συλλέγουν και αναλύουν στατιστικά δεδομένα και κατανοούν ομοιότητες και διαφορές σε επίπεδο τμήματος, τάξης ή σχολικής μονάδας. Μέσω του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία:

▪ να μάθουν πώς διενεργείται μία απογραφική έρευνα,
▪ να συλλέξουν και να αναλύσουν δεδομένα,
▪ να διατυπώσουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα και
▪ να παρουσιάσουν και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα τους, προωθώντας τη συνεργασία και την ομαδική σκέψη μέσα στην τάξη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Απογραφή στο Σχολείο» (Census@School) έχει εγκριθεί ήδη για το διδακτικό έτος 2021-2022 (για 3η συνεχή χρονιά) από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Φ16/78278/Δ2).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η εκπαιδευτικός επισκέπτεται την ιστοσελίδα στη ΕΛΣΤΑΤ στο: https://www.statistics.gr/el/census-at-school όπου περιγράφεται όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Απογραφή στο Σχολείο».

2. Ο/Η εκπαιδευτικός υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης πρόσβασης στην πλατφόρμα του εκπαιδευτικού προγράμματος.

3. Αφού εγκριθεί η αίτηση, αποστέλλονται κωδικοί πρόσβασης (για τον/την εκπαιδευτικό και για τους μαθητές/τριες)

4. Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών συμπληρώνουν το κείμενο συγκατάθεσης, διαδικασία για την οποία υπεύθυνος/η είναι ο/η εκπαιδευτικός που δηλώνει συμμετοχή στο πρόγραμμα.

5. Ο/Η εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες επισκέπτονται την εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω του συνδέσμου: http://censusschool.statistics.gr

6. Οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο και το υποβάλλουν.

7. Όταν όλοι οι μαθητές/τριες συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο, ο/η εκπαιδευτικός έχει στη διάθεση του/της τα αποτελέσματα σε μορφή ραβδογράμματος και σε μορφή πίνακα (αρχείο excel ή csv) οπότε και μπορούν να σχολιάσουν τα (συγκεντρωτικά) αποτελέσματα.

Συμμετέχουμε στην Απογραφή, Στηρίζουμε το Μέλλον γιατί ΟΛΟΙ ΜΕΤΡΑΜΕ
Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:
https://www.statistics.gr/el/census-at-school
Πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις τις ΕΛΣΤΑΤ για την προώθηση της Στατιστικής Παιδείας: https://www.statistics.gr/el/edu
Αναλυτικές πληροφορίες για την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021:
https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous

error: Content is protected !!