ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ
του Ντίνου Σ. Κουμπάτη Σε συνέντευξή του, την οποία παρεχώρησε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, προοιωνίζει ένα λαμπρό κοινωνικό μέλλον... ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ

του Ντίνου Σ. Κουμπάτη

Σε συνέντευξή του, την οποία παρεχώρησε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, προοιωνίζει ένα λαμπρό κοινωνικό μέλλον για όλους τους Έλληνες κατά το επερχόμενο νέο έτος 2022, το δε μέλλον αυτό χαρακτηρίζει ως «μεγάλο στοίχημα», το οποίο η Κυβέρνηση θα πετύχει, τα δε κομβικά του σημεία, δια στόματος Υπουργού, είναι τα εξής:

«Η εδραίωση κοινωνικών πολιτικών που θα αμβλύνουν τις κοινωνικές ανισότητες θα θέσουν σε ισότιμη αφετηρία όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους», προαναγγέλλει τις τρεις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης για το α’ εξάμηνο του επόμενου έτους: μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης και νέος κλιματικός νόμος.

Εθνικά σχέδια που αποσκοπούν με συγκεκριμένες και ποσοτικοποιημένες δράσεις να βελτιώσουν την κοινωνική συνοχή και να ενισχύσουν την ουσιαστική ισότητα. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο εφαρμογής οριζόντιων δημόσιων πολιτικών, που δεν περιορίζεται σε σημειακές και εμβαλωματικές παρεμβάσεις αλλά ερείδεται σε ένα συγκροτημένο και μακροπρόθεσμο σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης επιμέρους τομέων της κοινωνίας. Πρόκειται για το εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το εθνικό σχέδιο δράσης για τη νεολαία, το εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού, την εθνική στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+, το εθνικό σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων, το εθνικό σχέδιο δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και το εθνικό πρόγραμμα δημόσιας υγείας Σπύρος Δοξιάδης.

Οι μεταρρυθμίσεις, όπως και συνολικά η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, ενισχύονται από τη σύγχρονη ψηφιακή διακυβέρνηση. Οι κοινωνικές αυτές πολιτικές έχουν συμπεριληπτικό χαρακτήρα. Κατατείνουν να αποδώσουν σε κατηγορίες πολιτών που είναι ευάλωτες ή υποεκπροσωπούνται, ισότιμη πρόσβαση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, αίροντας εμπόδια και εισάγοντας σχετικά θετικά μέτρα. Ισότιμη πρόσβαση παντού για όλους χωρίς αποκλεισμούς και με αίσθημα φροντίδας προς τον κάθε πολίτη που το έχει ανάγκη.

Αυτό το συνθετικό πλέγμα κοινωνικών πολιτικών, σε συνδυασμό με τη συνετή και συνεπή δημοσιονομική πολιτική, δημιουργούν μία βιώσιμη αισιοδοξία για το 2022, ότι η χώρα μας θα βαδίσει στον δρόμο της προόδου, αφήνοντας μεγάλη παρακαταθήκη ένα νέο σύγχρονο κοινωνικό κράτος στην υπηρεσία του κάθε πολίτη». Όλα αυτά πολύ ωραία, και το πρώτο εξάμηνο του 2022 πολύ κοντά.

error: Content is protected !!