Ζητούνται Εκπαιδευτές στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Ζητούνται Εκπαιδευτές στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ
Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ επιθυμεί να απασχολήσει ως εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία σε μαθήματα της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» που θα λειτουργήσει κατά το... Ζητούνται Εκπαιδευτές στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ επιθυμεί να απασχολήσει ως εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία σε μαθήματα της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» που θα λειτουργήσει κατά το Εαρινό εξάμηνο 2022, με προβλεπόμενη έναρξη 28-02-2022 και περάτωση 30/06/2022.

Αίτηση για Εκπαιδευτές στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από την 31-01-2022 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 07-02-2022 ημέρα Δευτέρα, με τους εξής τρόπους:

αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ κατά τις ώρες 07.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. π (αιτήσεις έως 14:30 θα λαμβάνουν πρωτόκολλο αυθημερόν – αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τις 14:30 θα λαμβάνουν πρωτόκολλο την επόμενη ημέρα) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ η Δευτέρα 07-02-2022 και ώρα 14:30 μ.μ..

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα για παράδοση του φακέλου υποψηφιότητάς του μέχρι και την Δευτέρα 07-02-2022 και ώρα 14:30 μ.μ. στη γραμματεία του ΙΕΚ ΕΚΑΒ (Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου).

με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην οποία θα επισυνάπτεται ως αρχείο (attachment) σε μορφή  .pdf  (προσοχή το αρχείο να έχει ονομασία)  ΜΟΝΟ η αίτηση υποψηφιότητας (σαρωμένη – scan) έως την Δευτέρα 07-02-2022 και ώρα 14:30 μ.μ.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι συμπιεσμένα αρχεία μορφής .zip, .rar, κλπ. Κάθε αίτηση που θα παραληφθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ΔΕΝ θα γίνεται αποδεκτή και δεν θα αξιολογείται. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στη γραμματεία του ΙΕΚ ΕΚΑΒ στο ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

ergasiakanea.eu

error: Content is protected !!